Press "Enter" to skip to content

Kołobrzeg Wiary

Czy sakramenty udzielane przez kapłana będącego w grzechu są ważne?

Czy skuteczność sakramentów jest zależna od osobistej świętości kapłana? Wyjaśniamy co o udzielaniu sakramentów przez szafarzy mówi nauka Kościoła.

„Sancta sanctis” (łac. „święte dla świętych”) — takie słowa wypowiada ksiądz sprawujący Mszę Świętą w rycie mozarabskim, kiedy w jej kulminacyjnym momencie ukazuje wiernym postaci eucharystyczne. Wymowa tych słów jest jasna, jeśli weźmie się pod uwagę szeroki sens określenia „święty” w pierwotnym Kościele: to, co Kościół ma najświętszego, czyli Ciało i Krew Pana, mogą przyjmować tylko ci, których życie i postępowanie pozostaje w harmonii z tą źródłową świętością.

Co jednak z samym celebrującym liturgię? Czy jego ten wymóg świętości nie dotyczy? (więcej…)

Mission News Theme by Compete Themes.