Press "Enter" to skip to content

Kołobrzeg Wiary

Dobra zabawa czy pelagiczny brak smaku w kołobrzeskiej szkole?

Komisja Edukacji Narodowej powołana przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 r. była pierwszą w Polsce jak i w całej Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej. Do jej zasług zaliczamy stworzenie podwalin dla nowoczesnego szkolnictwa polskiego, unowocześnienie programów nauczania, opracowanie nowe podręczniki, wprowadzenie pierwszych świeckich nauczycieli do szkół. Wychowanie w prowadzonych przez siebie szkołach narodowych przesyciła Komisja duchem obywatelskim i patriotycznym, a za swe naczelne zadanie uznała wychowanie nowego pokolenia Polaków – obywateli i patriotów, (więcej…)

Mission News Theme by Compete Themes.
error: Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie zabronione.