Press "Enter" to skip to content

Aby byli jedno

Jesteśmy jak naczynia połączone. Jesteśmy jak źródła światła. Jesteśmy jak źródła ciepła. Wzajemnie zasilamy się dobrem, wzajemnie przygaszamy się złem. A więc od twojej świętości zależy świętość ludzi z tobą związanych: kolegów, dzieci, podwładnych, współpracowników, uczniów. Jak silne jest w tobie światło? Jak wielki jest krąg ludzi, którzy czerpią z twojego ciepła? Czy obejmuje również zmarłych? Chcesz się przekonać o swojej wielkości? Spojrzyj więc na ludzi żyjących obok ciebie.

ks. Ireneusz Żejmo

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »