Press "Enter" to skip to content

Felieton miejski. Bejnarowicz podsumowuje: podnieść jakość zarządzania

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej po przerwie wakacyjnej wznowiła swoje prace. W tym tygodniu przyjęliśmy sprawozdanie z kontroli problemowej procedury przetargowej  i dzierżaw MOSIR w Kołobrzegu w 2019 r. W trakcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie, jednak zebrany materiał pozwolił na sformułowanie kilku wniosków, które mają charakter wspierający a ich wdrożenie pozwoli na efektywne zarządzanie potencjałem tej ważnej dla miasta jednostki. Przede wszystkim niezrozumiałym do tej pory działaniem było zarządzanie pasem technicznym – plażą bez planu zagospodarowania przestrzennego. Rodziło to problemy w dwóch wymiarach. Po pierwsze brak jasnych reguł i zasad co do zagospodarowania tej przestrzeni wydłużał proces uzgodnień z Urzędem Morskim oraz powodował naturalną niechęć do podejmowania jakichkolwiek inwestycji na terenie nadmorskich plaż przez MOSIR, a także dzierżawców. Dopiero ta Rada w sposób zdecydowany uruchomiła proces uchwalania planu a Komisja Rewizyjna dodatkowo zawnioskowała o przyspieszenie prac nad jego opracowaniem. Wydzielenie stref na plaży takich jak gastronomia, sport, rekreacja czy wypoczynek to oczywista potrzeba i dotychczasowe ogromne zaniedbanie władz miasta. Spowoduje to również bardziej klarowną, transparentną, prawdziwie konkurencyjną i uczciwą propozycje dla przyszłych dzierżawców i zwiększy dochody MOSIR. Kolejnym zidentyfikowanym problemem do poprawy współpracy jednostki z Urzędem Miasta: MOSIR nie może być petentem Urzędu i składany wniosek w zakresie zatwierdzenia sposobu zagospodarowania pasa technicznego – plaży powinien bardzo szybko trafić z Urzędu Miasta do Urzędu Morskiego. Opóźnianie tego wniosku powoduje, że MOSIR dopiero w połowie maja uzyskuje zgodę i kieruje zapytania ofertowe do potencjalnych dzierżawców. To powoduje, że ponad 50% ofert pozostaje bez odpowiedzi co z nie może dziwić, wszakże przedsiębiorcy nie podejmują takich decyzji na chwilę przed sezonem. Wcześniejsze ogłoszenie takich konkursów podniesie ich konkurencyjność i daje szanse na zwiększenie naszych przychodów.  Urząd Miasta nie powinien administrować lecz zarządzać projektami. To jednak wymaga podniesienia jakości zarządzania, lepszej współpracy poszczególnych wydziałów Urzędu. Nie widzę wśród zarządzających miastem nie tylko woli zmiany  lecz także świadomości problemu.

Jeden z wniosków, który zaproponowałem dotyczy wykorzystania nowoczesnych narzędzi w zarządzaniu zamówieniami publicznymi. Zaproponowałem dyrektorowi MOSIR wykorzystanie platform zakupowych, które skutecznie odpowiadają na zapotrzebowanie w zakresie zakupów, dostaw, usług  czy dzierżaw. Dzięki temu wielu przedsiębiorców uzyskuje dostęp do informacji a to zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo zaspokojenia potrzeb ośrodka oraz wpływy do budżetu. To narzędzie powszechnie stosowane współcześnie w firmach. Może czas korzystać z takich możliwości również w Urzędzie?

Na Komisji przyjęliśmy również wniosek o zlecenie przez Radę Miasta kontroli stref płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat. To pokłosie skargi mieszkańca, który powołując się na raport Najwyższej Izby Kontroli wykazał wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu tych stref w naszym mieście. Tak więc pracy nie zabraknie. Mam nadzieję, że będziemy poprawiać kolejne sfery życia naszych mieszkańców.

Maciej Bejnarowicz
Radny PiS w Radzie Miasta

Inne artykuły GłównaWięcej wpisów »