Press "Enter" to skip to content

Pożegnanie zmarłego ks. prałata Leszka Wodza. Zdjęcia

O godz.11.00 we wtorek, w małym kościółku nad rzeką rozpoczęła się Msza św. przy trumnie zmarłego w sobotę ks. prałata dr Leszka Wodza, który przeżył 73 lata. Mszy, której przewodniczył biskup Edward Dajczak, wzięli udział, między innymi, proboszczowie z kołobrzeskich parafii, księża i wierni.

Śp. ks. prałat dr Leszek Wódz urodził się 28 grudnia 1946 roku w Lipce k. Złotowa w wielodzietnej rodzinie (dziewięcioro dzieci). Po zdaniu matury w LO w Złotowie, rozpoczął studia w WSD w Gościkowie-Paradyżu. W latach 1965-1967 był zmuszony przerwać studia ze względu na służbę wojskową, którą pełnił w Brzegu nad Odrą. Święcenia diakonatu otrzymał 16 grudnia 1971 r. a święcenia prezbiteratu 18 czerwca 1972 r.

1 lipca 1972 roku, po święceniach kapłańskich, został mianowany wikariuszem w parafii pw. NSPJ w Białogardzie. W 1974 r. rozpoczął studia z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, które zwieńczył doktoratem 30 kwietnia 1980 roku. Po powrocie ze studiów 12 kwietnia 1980 roku został mianowany notariuszem Kurii Biskupiej w Koszalinie. Od kwietnia do 13 grudnia 1980 był również wikariuszem w parafii pw. św. Józefa w Koszalinie. We wrześniu 1980 roku został mianowany wiceoficjałem Sądu Biskupiego w Koszalinie. Z dniem 18 września 1981 został mianowany kanclerzem Kurii Biskupiej w Koszalinie. We wrześniu 2001 roku został mianowany również wikariuszem biskupim ds. związanych z udzielaniem sakramentów św. Z dniem 30 czerwca 2008 ks. dr Leszek Wódz przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu.

Fot. Jerzy Błażyński

Inne artykuły GłównaWięcej wpisów »