Press "Enter" to skip to content

Jako i my odpuszczamy

Często nie nawrócony krzywdziciel gwiżdże sobie na naszą nienawiść do niego. Natomiast my, jeśli nie wyrwiemy z serca nienawiści czy ostrej złości, schodzimy wprost na poziom krzywdziciela. Wciąż nosimy w sercu cierń, który nam nie pozwala być spokojnym.

To chyba najtrudniejsze zdanie całej Modlitwy Pańskiej. Wiemy, jak bardzo trudno jest przebaczyć, gdy ktoś zadaje ranę naszemu sercu przez złe słowo, perfidne postępowanie, skrzywdzenie bliskich nam osób. A nawet ktoś, kto przebacza i nie chce się mścić, jest nieraz uważany za słabeusza, za ofiarę, której można napluć w twarz, a która zgadza się pokornie na zniewagi. Starsi pamiętają: gdy w liście biskupów polskich do niemieckich na Tysiąclecie Chrztu Polski znalazło się słowo “przebaczamy”, podniósł się niemal ogólnonarodowy sprzeciw. Także i wielu katolików wołało Nie przebaczamy!. A ówczesny arcybiskup Krakowa, Karol Wojtyła, pytał na Wawelu: To co mieliśmy im powiedzieć? Że nie przebaczamy? To po co było by tysiąc lat chrześcijaństwa w Polsce? Po co nieskończoną ilość razy powtarzane: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczany? (Cytuję z pamięci) A kiedy do tego doszło i prosimy o przebaczenie, wrzenie doszło szczytu. My prosimy o przebaczenie? Okupantów, morderców, wrogów? Owszem, byli Niemcy, którzy popierali całkowicie wrogość Hitlera względem Polaków i innych narodów, ale byli i tacy, którzy przez niego cierpieli w wyniku tej bandyckiej wojny. A potem, gdy miliony ich wyrzucano z Ziem Zachodnich, wielu niewinnych ucierpiało także od Polaków, żądnych zemsty.

Ale przebaczyć, to nie znaczy pozostawić zła bez kary. Tego domaga się sprawiedliwość. Papież przebaczył temu, który do niego strzelał, ale nie wyciągnął go z więzienia… Istota problemu: Często nie nawrócony krzywdziciel gwiżdże sobie na naszą nienawiść do niego. Natomiast my, jeśli nie wyrwiemy z serca nienawiści czy ostrej złości, schodzimy wprost na poziom krzywdziciela. Wciąż nosimy w sercu cierń, który nam nie pozwala być spokojnym. Poza tym ściągamy na siebie Bożą sprawiedliwość: Odpuść nam, jako i my. Mocnego człowieka stać na przebaczenie, słabego tylko na nienawiść.

A może okres próby w czasie pandemii ma służyć pełnemu oczyszczeniu naszego serca? Dzisiaj, gdy słyszymy Jego głos, nie zatwardzajmy serc naszych. Bo możemy nie znaleźć czasu na nawrócenie. Oby nie było za późno!

o. Leon Knabit OSB

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »