Press "Enter" to skip to content

Nasz diakon, Jan Wojtczak

Kołobrzeżanin Jan Wojtczak z parafii katedralnej, wraz z siedmioma kolegami z kursu seminaryjnego, przyjął z rąk ks. bp Krzysztofa Zadarko święcenia diakonatu. Miało to miejsce w sobotę 23 czerwca br. w kościele pw. Narodzenia NMP w Szczecinku. – Z całego serca dziękuję parafianom i znajomym za wspólnotę modlitwy jakiej doświadczyłem osobiście czy też przez życzenia smsowe , w tym tak ważnym dla mnie dniu. – powiedział naszemu portalowi Jan Wojtczak. I my pragniemy życzyć naszemu diakonowi, aby trwał na drodze swojego powołania i dobrze przygotował się do służby Bogu w Chrystusowym kapłaństwie. Niech ten ostatni rok formacji duchowej i religijnej przed przyjęciem święceń, przeżyje w zjednoczeniu z Chrystusem, rozważając wielki dar powołania, którym został obdarowany.

Więcej o uroczystości święceń diakonatu (w tym galeria zdjęć) na stronie: https://koszalin.gosc.pl/doc/4832254.Gotowi-zeby-wyruszyc

Przypomnijmy, że święcenia diakonatu są ostatnim etapem na drodze do kapłaństwa. Urząd diakona w Kościele Katolickim ma charakter służebny. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa diakoni byli współpracownikami apostołów i biskupów, służyli gminom chrześcijańskim, zajmowali się posługą stołu, opieką nad chorymi, wdowami i sierotami oraz pomagali w odprawianiu nabożeństw. Od IX w. w Kościele Zachodnim diakonat stał się jednym ze świeceń przed kapłaństwem. Dopiero Sobór Watykański II przywrócił urzędowi diakona pierwotne znaczenie, powierzając mu zadania z zakresu służby liturgicznej. Obecnie do zadań diakona należy udzielanie sakramentu chrztu świętego, rozdzielanie Komunii świętej wiernym, asystowanie przy zawieraniu związków małżeńskich (w Polsce błogosławienie małżeństw zastrzeżone jest kapłanom i biskupom), sprawowanie sakramentaliów, przewodniczenie nabożeństwom poza Mszą świętą, odprawianie pogrzebów, nauczanie lekcji religii i głoszenie Słowa Bożego we wspólnocie wiernych.

Urząd diakona jest w świetle nauki i prawodawstwa Kościoła uczestnictwem w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Choć nie jest jeszcze sakramentem, to jednak wiąże kandydata z hierarchią Kościoła i służbą dla dobra Ludu Bożego. Święceń diakonatu udzielać może tylko biskup, a każdy kto je przyjmuje, przysięga wierność, cześć i posłuszeństwo Ojcu Świętemu i swoim prawowitym przełożonym. Diakon na mocy święceń staje się osobą duchowną przeznaczoną do pracy i służby w społeczności Kościoła.

Inne artykuły GłównaWięcej wpisów »
Mission News Theme by Compete Themes.
error: Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie zabronione.