Press "Enter" to skip to content

Szukajmy dobra w sobie

Słabości i wady przysparzają wielu trudności. Gdy przegrywamy z nimi walkę, poddajemy się zniechęceniu, jak gdyby nic nie dało się zrobić. Jednakże podczas mszy świętej modlimy się: W NIM CHCIAŁEŚ WSZYSTKO ODNOWIĆ, ABYŚMY MOGLI UCZESTNICZYĆ W ŻYCIU, KTÓRE ON W PEŁNI POSIADA. Stajemy się nowym stworzeniem, obmytym krwią Chrystusa. Być może zbyt mało zastanawiamy się nad znaczeniem tych słów i nie korzystamy z łask, jakie Pan wysłużył nam śmiercią na krzyżu. Własnymi siłami niczego nie zdołamy osiągnąć, ale zjednoczeni z Chrystusem jesteśmy mocni Jego siłą. Nie skupiajmy się na słabościach, bo wtedy urosną do ogromnych rozmiarów. Szukajmy dobra w sobie, w drugim człowieku, w miłości bliźniego. Bo miłość jest twórcza i czyni nas podobnymi do Ojca w niebie.

ks. Ireneusz Żejmo

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »