Press "Enter" to skip to content

Opatrzność

Istnieje pewien wizerunek znany każdemu. Składa się z trójkąta, który mówi, że są trzy Osoby Boskie. Wewnątrz zaś niego znajduje się otwarte oko oznaczające wszechwiedzę Boga. Symbol ten znany jest pod nazwą Oka Bożej Opatrzności. Prawda o Bożej Opatrzności mówi nam o Bogu Żywym, o Jego absolutnej bliskości i zainteresowaniu się człowiekiem. “Bez Boga ani włos z głowy spaść nie może” (por. Mt 10,30). Ale Opatrzność domaga się od człowieka wiary, nadziei i miłości.

Stwierdzenie, które przytacza Izajasz w swojej księdze – “Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał” (por. Iz 49, 14 – 15) mówi o załamaniu ludzkiej nadziei i osłabieniu wiary w Boga Żywego. “Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego Łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie” (Iz j.w.). Kto uznaje widzące oko opatrzności, ten jest głęboko o tym przekonany: “nawet gdyby matka zapomniała, Bóg nie zapomni”. Wiemy dobrze, że całkowicie inne jest życie, kiedy u jego podstaw jest taka niezłomna wiara, ufna nadzieja i wypływająca z nich żywa miłość do Tego, który nie jest gdzieś za chmurami, ale przy mnie i we mnie! To wszystko miał na myśli Pan Jezus, kiedy wypowiedział do uczniów słowa: “Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie wam dodane” (mt 6, 33).

ks. Ireneusz Żejmo

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »
Mission News Theme by Compete Themes.
error: Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie zabronione.