Press "Enter" to skip to content

Gotowość pójścia poza…

Bóg jest miłością i z miłością oczekuje na każde spotkanie, ale nie siedzi bynajmniej nieruchomo w miejscu. Bóg jest wędrowcem i właśnie dlatego, że kocha i że wędruje – spotkanie z Nim jest zawsze przygodą.

Tylko ten może Go spotkać, kto pielgrzymuje przez życie i tylko ten Go spotka, kto ma w sobie gotowość pójścia poza granicę życiowej rutyny. I jeszcze jedno – tylko ten Go zobaczy, kto nie tylko kocha życie, ale je również szanuje.

opływasz mnie zewsząd Boże
jak wielka rzeka
nie mogę Cię pomieścić w sobie

od stóp po czubki włosów
zanurzony w Tobie
tonę i przechodzę
w nowy wymiar istnienia

Krzyż
wszystko zmienia
jak rzeka pustynię

Jest w nas, ludziach, Boski, niezniszczalny pierwiastek . Jest on osadzony w centrum naszej ludzkiej osobowości, w sercu człowieka – jest nim miłość. Ma on charakter dynamiczny, jak ziarno wrzucone w ziemie i rozwija się albo nie, zależnie od gleby i warunków klimatycznych, a przede wszystkim zależy on od starania człowieka, od tego, czy troszczy się on tylko o siebie, czy też jest w nim szczera troska o drugiego człowieka.

Boski pierwiastek nie rozwinie się w człowieku, bez kontaktu z Chrystusem, przy czym nie o materialny dotyk tylko chodzi, ale o wiarę. Sprawia on wtedy, ze ustają najbardziej długotrwale choroby i nawet gdy ktoś skonał, to Boży dotyk może go przywrócić do życia, we wspólnocie Kościoła, to znaczy we wspólnocie która towarzyszy Chrystusowi, na przekór szyderstwu świata.

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Stwierdzenie: „WASZ OJCIEC” rozwiązuje podstawowy problem niemożliwości.

o. Zygmunt Kwiatkowski SJ

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »