Press "Enter" to skip to content

Katolicy a wybory samorządowe

Kołobrzeg zaczyna żyć wyborami samorządowymi. Konferencje prasowe nabierają tempa. Mieszkańcy zaczynają poznawać kandydatów na radnych do rad miasta i powiatu. Pojawiają się już, wpisane w krajobraz walki politycznej, pierwsze nie eleganckie „podszczypywania” konkurentów. Każdy nowy dzień przynosi obietnice wyborcze mające przekonać mieszkańców, że ich życie w mieście może być jeszcze piękniejsze.

Należy przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że w tym okresie zwiększy się też częstotliwość pokazywania się ludzi, nie tylko obecnej władzy w kościele, co ma służyć przekonaniu społeczności katolickiej, że warto w nadchodzących wyborach zagłosować właśnie na nich. Spróbuje się w ten prosty sposób „zapunktować” w środowisku, które traktowane jest tak naprawdę przez niektórych instrumentalnie. Jak bowiem zrozumieć postawę niektórych zdeklarowanych katolików, którzy np. najpierw  uczestniczą we Mszy św., składają na niej pobożnie rączki, idą nawet do Komunii św., a potem bez żadnych skrupułów, opowiadają się przeciwko życiu? Przecież w takiej postawie brak jest logiki, ociera się to o czystą hipokryzję czy wewnętrzne  rozdwojenie i zwykły faryzeizm! Czyli co : “Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek”? 

Adam Kowalik, autor artykułu „Katolicy do samorządów” jaki swego czasu ukazał się w piśmie „Polonia Christiana”, apelował wówczas: „ Odrzućmy stare przesądy! W nadchodzących wyborach samorządowych zagłosujmy na pobożnych katolików!.” Dodając jeszcze: Wprawdzie hasło: „Katolik głosuje na katolika” brzmi dla uszu człowieka współczesnego co najmniej gorsząco, jednak przyjęcie takiej zasady wydaje się obecnie jedynym sensownym rozwiązaniem. Oczywiście nie chodzi o głosowanie na każdego ochrzczonego, których nominalnie jest w Polsce ponad 95 procent, ale o ludzi, którzy poważnie traktują obowiązki płynące z Dekalogu i stosują je we własnej praktyce zawodowej oraz społeczno‑ politycznej (…) A jeśli ktoś zgorszony zawoła: – Dlaczego z góry przekreślać innych?! Są przecież tolerancyjni lewacy, rozmiłowani w życiu rodzinnym rozwodnicy, wstrzemięźliwi homoseksualiści, uduchowieni ateiści i tym podobni. Nieraz słyszymy takie argumenty z ust ludzi z uporem wierzących w istnienie szlachetnego dzikusa lepszego od dyżurnej dewotki biegającej do kościoła, a skłóconej ze wszystkimi sąsiadami – odpowiedzmy słowami znanego biskupa: Wszystko to być może, jednakże ja to między bajki włożę.”

I jaka puenta z tego dla nas wynika? Ano taka, że katolicy powinni w październikowych wyborach wybierać osoby wiarygodne, kompetentne, cieszące się zaufaniem, prawością, sumiennością i gorliwością w służbie dobru wspólnemu jakim jest miasto i powiat. Powinniśmy zatem oceniać kandydata na radnego, według jego życiowego zaangażowania, a nie aktualnej retoryki wyborczej.

Cztery lata temu, przed poprzednimi wyborami samorządowymi krajowa Akcja Katolicka wydała oświadczenie w którym mogliśmy przeczytać: „ Bądźmy roztropni, wybierajmy osoby, które znamy z ich życiowych postaw, działalności na niwie społecznej, rekomendujących się dobrym wykształceniem, doświadczeniem, oraz, co przecież nie jest dla nas bez znaczenia – gwarantujących poszanowanie fundamentalnego systemu wartości, na jakich zawsze opierała się nasza cywilizacja. Niech to będą ludzie moralni, chroniący życie i stawiający na zdrową, naturalną rodzinę. Nie mogą to być osoby gwałcące nasze obyczaje, demoralizujące młode pokolenie, szargające wartości narodowe. Wybierzmy tak, abyśmy się później nie wstydzili swych wyborów” –

Dlatego cieszymy się, że do rady miasta i powiatu o mandaty radnych ubiegać się będą członkowie władz stowarzyszenia Katolickiej Inicjatywy Kulturalnej i jednocześnie członkowie zespołu synodalnego przy parafii konkatedralnej: Ryszard Czepulonis (na zdj. z prawej), Wojciech Czaplewski (na zdj.z lewej) i Katarzyna Paciorkowska (na zdj.w środku). Do Rady Powiatu ubiegać się będzie o mandat radnego także Krzysztof Ukleja – lider Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „METANOIA. Ale są też na listach osoby angażujące się w sprawy kościelne, między innymi, Antoni Piwowarczyk czy Eugenia Dąbkowska. (JL)

Inne artykuły GłównaWięcej wpisów »