Press "Enter" to skip to content

Ogień Boży to nie sielanka

Wdzięczność i chwała Bogu, za Jego dar Ducha Świętego, gdyż dzięki Niemu doznajemy „potężnego wzmocnienia się wewnętrznego człowieka”, dzięki temu, ze Chrystus mieszka „przez wiarę w naszych sercach” i pozwala nam poznać miłość „przewyższająca wszelką wiedzę ” pozwalając nam się „napełnić całą Pełnią Boga”.
Jednoznacznie jest powiedziane, że Chrystus mieszka w nas abyśmy mogli poznać wielką, niewyobrażalną dla nas miłość Boga. To nie jest czczy zaszczyt, ani racjonalna prawda, ale doświadczenie uszczęśliwiającej, Boskiej Pełni.
Chrystus nie przyszedł do nas z misją przepraszania wszystkich za to że żyje. Nie uczy nas takiej postawy. Nie chce uciszać serc naszych w obliczu zła, które sie szerzy. Chrystus nie jest pacyfistą i nie stara się za wszelką cenę, aby wszyscy się do Niego uśmiechali. Przyszedł On aby „rzucić ogień na ziemię”, jak sam o tym mówi. To jest Jego wielkie pragnienie. Na tym polega tajemnica Bożego Serca i na tym polega istota Wcielenia. Taka jest właśnie żywa, prawdziwa Miłość, która się niczego nie boi, żadnej presji i żadnej krytyki, nawet tej ze strony najbliższych, bo dla niej Wszystkim jest Bóg , a Pełnią do której tęskni jest Jego Miłość. Chrystus przyszedł, aby tę miłość w nas rozpalić a nie po to, abyśmy tracili życie na zabawianie się miłostkami. Przyszedł, aby nas od zła wybawić a nie po to, aby przytakiwać naszemu narkotyzowaniu się przyjemnostkami.
Ogień Boży to nie sielanka, ale trudna walka, gdzie mnożyć się będą podziały, odejścia i presje, ale będzie to jednocześnie dla wierzących znak, że „przybliżyło się Królestwo Boże”.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.
Sławcie Pana na cytrze,
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i w Nim się znalazł. (Flp 3, 8b-9a)
Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty !

o. Zygmunt Kwiatkowski SJ

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »