Press "Enter" to skip to content

Szczypta wyobraźni

Rzucam w „przestrzeń kosmiczną” „Szczyptę wyobraźni”, zdając sobie sprawę, że chociaż to szczypta, to jednak przekracza ona naszą wyobraźnię. Ale takie przecież jest i na tym polega misterium Bożego Narodzenia. Boska pełnia w „szczypcie” ludzkiego ciała.

Jeszcze trochę czasu do Wigilii i do świętowania. Dobrze by było, gdybyśmy mogli świętować jak ludzie wierzący w cud Bożego Narodzenia. Byłoby fantastycznie, gdyby ten cud się u nas zmaterializował…. Folgując nieco fantazji, z racji setnej rocznicy niepodległości Polski, oczyma wyobraźni można widzieć jakiś szczególnie uroczysty opłatek stulecia, w którym wzięliby udział wszyscy Polacy i również wszystkie mniejszości narodowe, które znajdują sie w granicach naszego kraju. Może dobrze by było, aby na ten opłatek zaprosić również naszych sąsiadów !

Wiem, że taki postulat wydaje sie naiwny w kraju, w którym panuje ostra walka polityczna. Nasz naród jest przecież na co dzień mocno podzielony wewnętrznie, nieustannie karmiony wrogością walczących ze sobą polityków. Trzeba jednak przyznać, że ten postulat, który ociera się o polityczną naiwność, doskonale się wpisuje w logikę wiary i to właśnie wiary charakterystycznej dla święta które będziemy obchodzili.

Bo czyż nie można oskarżyć o naiwność celebrowane przez nas misterium Bożego Narodzenia? O to, że Boży Syn miałby się narodzić z człowieka, z ubogiej, galilejskiej dziewczyny z Nazaretu, Maryi i to w stajni, a nie jakimś przyzwoitym domu?

Bóg jednak „tak umiłował świat, że Syna Swojego Jednorodzonego dał, aby nie zginął kto w Niego wierzy, ale miał życie wieczne”. Nie zrezygnował ze swojej misji Zbawienia człowieka, nawet kiedy człowiek tej misji otwarcie się sprzeciwił, „nie wiedząc co czyni”, jak to na krzyżu wyznał Chrystus, prosząc Ojca o wybaczenie mu tego grzechu. Naiwnością jest raczej nie wierzyć w potęgę takiej miłości, naiwnością i wielką, niepowetowaną stratą.

o. Zygmunt Kwiatkowski SJ

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »