Press "Enter" to skip to content

Uci(e)sz się miłosierdziem

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. ( Łk 13, 1-9)

Kroniki wydarzeń?
– kroniki policyjne, towarzyskie – dramaty, tragedie, wynaturzenia; sensacja, pikantność itd., a potem głuchy telefon … tyle wieści do nas dociera… słuchamy i przyjmujemy wszystko jak leci… to anty-rozumowe (choć stwarza pozory inteligencji, bo o mądrości to raczej mówić nie możemy)
– pośród katastrof różnego rodzaju… podział na my-wy… „oni” nie są większymi grzesznikami… należało im się… bo nam to coś innego się należy… 
– tyle ocen w nas się rodzi (lub zostaje nam podana papka…, której tak trudno się oprzeć, bo po co myśleć skoro inni za nas to robią…)
– głuchy telefon i przekazywanie dalej bez zastanowienia (a więc bezmyślne)…
Czy z takiego słuchania rodzi się refleksja w kierunku jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie…?
Kronika miłosierdzia
Tymczasem Bóg daje/pisze kronikę miłosierdzia… kronikę miłości! A miłość jak to miłość, konkretna, prosta, mała, malutka… kamyczek do kamyczka, ziarnko do ziarnka… nuda! Nudy na pudy!
– „jestem” stworzony… oddycham, jem, myślę, wybieram… 
– mojżeszowe doświadczenie płonącego krzewu… pali się, ale się nie spala… gorący, ale nie parzy… podejdź i zdejm sandały… pokorne ciele dwie matki ssie…
– … ucisz się… bez tego hałas codzienności zagłuszy wszystko… dziś niedziela… Mojżesz na pustyni, sam… rozglądający się…
– najważniejsze Wydarzenie w tej kronice to Syn, Jezus Chrystus… czytanie z pasją, także o pasji… tak Ojciec umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy miał życie wieczne…
– sensacja – wydał, wyrodny ojciec, jak mógł tak zrobić… 
Jak pachnie miłosierdzie?!
– najwyższa wartość poznania Jezusa Chrystusa
– najpiękniejsze spotkanie, codzienność bycia ze sobą, nawet w oddaleniu… (modlitwa jako akt miłosierdzia, biblijne zbliżenie… przebywanie, życie w Jego obecności)
– jak łany zbóż, jak owoce trzymane w dłoniach, jak bochen chleba… zakończenie etapu
– … uciesz się… po raz kolejny jesteś świadkiem i uczestnikiem największego daru miłosierdzia – smak słowa, które przynosi życie, światło, pociechę, umocnienie… smak chleba, smak wina… Pokarm na życie wieczne… 
– jak pachnie miłosierdzie?
Klimat przypowieści o drzewie figowym, które nie przynosi owocu… o walce ogrodnika o „drzewo”. Zapach niemożności i bezradności – jałowości. Zapach nawozu, którym okładane jest „drzewo”. 
– to zapach nadziei… jeszcze na ten rok , na ten dzień, na te kolejne rekolekcje…
– pozwól na to, by Bóg cię okopał i obłożył nawozem… daj szansę Bogu i sobie… dopóki jest czas, dopóki nie jest za późno…
– a jeśli zapominasz (skleroza serca) to przypomnij sobie… przypominaj sobie…
o. Robert Więcek SJ

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »
Mission News Theme by Compete Themes.
error: Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie zabronione.