Press "Enter" to skip to content

Jednokierunkowe równe traktowanie z antykatolicką nutą…

Beata Schellner – kołobrzeżanka, działaczka na rzecz kobiet i ich praw, związana z Kongresem Kobiet, współorganizatorka Kołobrzeskiego Kongresu Kobiet, organizatorka i inicjatorka wydarzeń i akcji społecznych dotyczących równouprawnienia i obrony praw człowieka została nominowana przez prezydent Annę Mieczkowską na Pełnomocnika ds. równego traktowania.

Do zakresu jej działania należeć będzie podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania kobiet i mężczyzn, a także ochrony przed dyskryminacją, a w szczególności: realizowanie polityki regionalnej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd oraz w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn czy organizowanie szkoleń, debat, konferencji , akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie równego traktowania.

Prawdziwe poglądy nowej Pani Pełnomocnik możemy poznać na FB. Publikujemy dwa zdjęcia jakie umieściła Beata Schellner na swoim profilu FB. Są one zdecydowanie antykatolickie! Można zadać pytanie: czy pani prezydent wiedziała o tym. Jeżeli nie – to jest czas na „naprawienie” swojej decyzji. Natomiast jeżeli wiedziała – to czy oznacza to antykatolicki kurs sprawowania władzy?

Bartosz Malinowski

Inne artykuły GłównaWięcej wpisów »