Press "Enter" to skip to content

Zmartwychwstał, jak powiedział

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Misterium Zmartwychwstania Chrystusa jest wydarzeniem rzeczywistym! To na Golgocie, ponad dwa tysiące lat temu rozegrał się dramat naszego Zbawienia. Św. Paweł napisał do Koryntian: “Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu” (1 Kor 15, 3-4). Zaiste, jeśli Zmartwychwstanie Pańskie jest faktem, a jest, choć nadprzyrodzonym – to dlaczego tak mało nieustającej radości w nas, a nasza wiara jest tak nietrwała i niejednokrotnie … wstydliwa? Jeśli zatem wierzymy w Zmartwychwstanie Jezusa i życie wieczne po śmierci, a wierzymy, to skąd nasze zwątpienie i wahanie, a nawet rozpacz w chwilach trudnych, a czynionego dobra jest coraz mniej? Wszak, jesteśmy świadkami największego i ostatecznego triumfu Jezusa. Zwycięzcy życia nad śmiercią! Dobra nad złem. Jego Zmartwychwstania, nie wskrzeszenia! To jest fundament naszej wiary. Sens naszej doczesnej wędrówki ziemskiej. Albowiem, każdy z nas ma szansę na Zmartwychwstanie i życie wieczne. Wprost nieopisana i niewypowiedziana radość.

Gdyby Jezus nie zmartwychwstał?

Przypomnijmy sobie zatem, słowa św. Pawła: „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremne byłoby nasze nauczanie, i próżna byłaby nasza wiara”. No, właśnie. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał?! Wówczas, nasza śmierć byłaby końcem wszystkiego. Całkowita pustka. Nasze wyrzeczenia, cierpienia, troska o chorych, poświęcanie się dla innych, trudne chwile w chorobie, wyrozumiałość wobec grzesznych, akty przebaczenia, itp. – byłyby na próżno. Bez sensu! Śmierć jako totalna anihilacja. Bez żadnej nadziei na cokolwiek. Co najwyżej, pomnik z tablicą nagrobną i … ulotna pamięć!

Odwieczna historia nieprawości

Historia niesprawiedliwości, występków, nieprawości, obłudy i zakłamania … kołem się toczy. Można rzec, jest odwieczna. I nadal aktualna! Oto apostoł – zdrajca, Judasz Iskariota i jego chciwość oraz bezrozumna chęć szybkiego wzbogacenia się. Arcykapłani wydają Jezusa z czystej zawiści i chełpliwego uzurpowania sobie prawa wszystkowiedzących. Z kolei, tłum wydaje wyrok z bezmyślności i niepojętej zbiorowej pychy, a Piłat z powodu obsesyjnego strachu przed utratą władzy. Efekt – skazują Człowieka bez skazy na okrutną śmierć. Nie za zbrodnie, za samo dobro!

A jednak – Boże Światło jest silniejsze od ciemności!

Bóg stworzył świat. Piękny, majestatyczny i uporządkowany. Światem rządzą prawa ustanowione przez Boga, które świat nazywa prawami fizyki. Ludzie, którzy je kolejno odkrywają zostają nagradzani, są znani i szanowani. Twórcę Świata, Pana Boga niejednokrotnie ludzie nie zauważają i Go poniżają.

Ale Pan Bóg jest nieskończenie miłosierny, a nas ludzi ukochał miłością absolutną. Ciągle nad nami się pochyla! Nieustannie daje szansę każdemu. Każdemu, złoczyńcy i temu dobremu.

Kulminacją bezgranicznej miłości Boga do ludzi są dramatyczne wydarzenia w Wielką Noc: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3.16).

Pan Bóg, nasz Ojciec Niebieski w sposób dla nas niepojęty, złożył Jednorodzonego Syna w ofierze i sprawił, by wziął na siebie ból i cierpienie oraz grzechy całej ludzkości. Wszak, Jezus wiedział, że swoją śmiercią zapłacił za wszystkie grzechy świata. Jego Zmartwychwstanie jest ostatecznym znakiem i dowodem na to, że Bóg przyjął Jego ofiarę.

Alleluja – Chwalmy Pana!

Nowe życie dla odkupionych. Powstał z martwych. Zatem, wszyscy Ci, którzy umrą w Chrystusie, powrócą do życia! „Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3,17).  Alleluja – Chwalmy Pana! Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana. Chwalmy Pana, albowiem Jego triumf nad śmiercią fizyczną i duchową to dobra nowina i sens naszego życia! Za tę zbawczą rzeczywistość potęgujemy swoją wiarę. Alleluja głosi triumf i zwycięstwo Krzyża – Znaku Zbawienia! Miejmy świadomość, że człowiek sam nie mógł wykupić swoich grzechów. Mógł to zrobić tylko Syn Jednorodzony równy Ojcu. Jezus Chrystus!

Który nieustannie i cierpliwie mówi do każdego z nas: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” (Ap 3, 20)

Życzę Państwu, by w Święta Wielkiej Nocy, Pan Jezus Zmartwychwstał w każdym sercu! Niech stale w nas wzrasta wiara, utrwala się nadzieja i dojrzewa miłość, wnosząc do każdego Domu szczęście i zdrowie. W chwilach trudnych, niech wspomnienie dramatu na Golgocie i faktu Zmartwychwstania Pańskiego uspokoi nasze myśli i ukoi cierpienie.
Alleluja – Chwalmy Pana!

Czesław Hoc

Inne artykuły GłównaWięcej wpisów »
Mission News Theme by Compete Themes.
error: Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie zabronione.