Press "Enter" to skip to content

Wyznanie Wiary

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny!
Oto piękny i prosty refren pieśni, która płynie w sercu chrześcijanina. Raduje się Bożą obecnością. Szuka jej i ją znajduje. Pan jest z nim! Pan jest z nami! Ile razy te słowa padają i my odpowiadamy: Tak, jest z nami i z tobą. W Dziejach Apostolskich słyszeliśmy, że ludzie chcieli, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Cień Piotra czy też obecność Tego, który nam towarzyszy nieustannie? Oto niebywały dar miłosierdzia – Boża obecność pośród nas i w nas. 
Dziękujmy, bo istotnie miłosierdzie objawia się, rozlewa się strumieniem nieprzebranym, strumieniem wypływającym z Jego Serca! Każda spowiedź to doświadczenie zmartwychwstania. Każda Eucharystia to przeżycie Paschy Pana, w której jest nasze życie. Każda modlitwa, rozważanie słowa Bożego, odmawiany różaniec, litania czy koronka to konkret łaski Bożej, konkret miłosierdzia. Jakże to proste!
Śpiewajmy tę pieśń nieustannie, niech nie ma przerwy w tej symfonii jakże różnorodnych dźwięków i barw. Bóg bogaty w miłosierdzie dzieli się tym bogactwem. Nie żałuje. Nie ogranicza. Nie stawia warunków. Otwartość na Niego sprawia, że dzieją się rzeczy usłyszane w przekazie św. Łukasza.
Symfonia całości
Jak w ten nurt wpleść wydarzenia, które są trudne, bolesne i smutne? Patrząc na Ukrzyżowanego i Miłosiernego widzimy, że Serce jest otwarte i jest to Rana. Dzięki tej Ranie wypływa zdrój miłosierdzia. O błogosławiona wina śpiewaliśmy kilka dni temu w noc Wigilii Paschalnej. Nikt z nas nie jest w stanie zgłębić tajemnicy miłosierdzia Bożego. Mamy się nim sycić tak jak ziemia syci się opadającą rosą czy padającym deszczem. Z tej Rany wypływa życie! Przedziwne to, niepojęte dla naszego umysłu, a prawdziwe!
Chrześcijanin szuka, rozgląda się, trochę wierci… jak Apostoł Tomasz. Zadaje pytania i czeka na odpowiedź. Niektórzy są niecierpliwi i wychodzą. Inni zostają w Wieczerniku. Zmartwychwstały przychodzi do jednych i do drugich. Umie dotrzeć do każdego. Takie jest miłosierdzie! Promienie, które wychodzą z Serca Jezusa docierają wszędzie. Znajdują najmniejszą szczelinę, by rozjaśnić ciemności, by wlać nadzieję, by napełnić nieskończoną i niepojętą miłością.
Chrześcijanin zamyka się z obawy przed… a Pan przychodzi do Wieczernika i daje pokój i pokazuje przebite ręce i bok. Tutaj, w Wieczerniku następuje spotkanie. Radujmy się zatem ujrzawszy Pana! To spotkanie z Miłosiernym syci, dodaje sił, napełnia odwagą, by wypełnić misję: Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. 
Jedni potrzebują „dowodów”, wkładania palców do ran, innym wystarcza doświadczenie obecności Bożej. I jedni i drudzy otrzymują dar Ducha Świętego! To On rozlewa w naszych sercach miłość Bożą. To On uczy nas widzieć strumienie miłosierdzia Bożego. Maryja została napełniona Duchem Świętym. Zwracamy się do Niej tytułem Matko Miłosierdzia. Ona śpiewa w Kościele i wraz z Kościołem pieśń uwielbienia: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny! Z pokolenia na pokolenia okazał miłosierdzie! Wraz z Nią wyznawajmy naszą wiarę: Pan mój i Bóg mój! Kto wierzy ma życie w imię Jego!

o. Robert Więcek SJ

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »