Press "Enter" to skip to content

Ukierunkowani na Boga poprzez zabawę

Kołobrzeska Gromada Wilczków powstała w styczniu 2017 roku. Skupia w swoich szeregach chłopców w wieku 9-12 lat zrzeszonych w Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, które jest z kolei członkiem największej w Europie organizacji harcerskiej -SKAUCI EUROPY. Opiekują się nimi: Adam Kościelny, Tomasz Wojciechowski, Jakub Komers i Piotr Leszman. Wilczki bawią się i pracują opierając się na książce Rudyarda Kiplinga „Księga Dżungli”. Główne cele wychowawcze tej gałęzi wiekowej to otwarcie na innych (wyjście z dziecięcego egoizmu) oraz ukierunkowanie na Pana Boga poprzez zabawę. Wilczki mają swoje specjalne prawo: Wilczek myśli najpierw o innych , Wilczek ma oczy i uszy otwarte, Wilczek jest zawsze czysty i Wilczek zawsze mówi prawdę.
Skauci Europy to ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-26 lat i więcej wraz z udziałem dorosłych oraz rodziców, którzy pomagają stworzyć wielki świat młodzieńczej przygody. Ruch czerpie z bogatej tradycji przedwojennego harcerstwa polskiego, reprezentowanego przez takie postaci jak Stanisław Siedlaczek, ks. Kazimierz Lutosławski, Andrzej Małkowski i inni.

Skauci Europy dzielą się na trzy gałęzie: wilczki (8-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat). Ruch dostarcza każdemu młodemu człowiekowi możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne.

– Skauci Europy to ruch uczący przez działanie. Kultywuje się w nim miłość do Ojczyzny wraz z miłością do innych narodów, tak właściwą duchowi chrześcijaństwa. W Polsce Skauci Europy (Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego) są uznani przez Konferencję Episkopatu Polski. – mówi Piotr Leszman, na co dzień pracujący w kołobrzeskim Muzeum Oręża Polskiego.

Przyznaje, że skauting daje możliwość formacji indywidualnej, formacji jako chrześcijanina. – Chcemy zostawiać świat trochę lepszym niż go zastajemy, przeżyć życie jako pasjonującą przygodę, odkryć wartości. Większość naszych wilczków jest ministrantami. Każda nasza zbiórka rozpoczyna i kończy się modlitwą, również prowadzona jest modlitwa przed i po posiłkach. Prowadzenie modlitw oddajemy wilczkom, to oni są najważniejsi.

Służenie innym, to również aspekt wiary, wiemy o tym, dlatego podczas zbiórek jest czas na przygotowanie scenek rodzajowych, po których jest wprowadzone postanowienie bycia lepszym, na kolejne dni – mówi Piotr Leszman, który od roku wraz z Adamem Kościelnym i Tomaszem Wróblewskim starają się kształtować wilczki tak, by przygotować ich do dalszego rozwoju w duchu wiary chrześcijańskiej.

Inne artykuły GłównaWięcej wpisów »
Mission News Theme by Compete Themes.
error: Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie zabronione.