Press "Enter" to skip to content

Potężna Pani wspomagaj nas!

Starsi miasta Betulii tak powiedzieli do Judyty: „Módl się za nami, boś jest niewiasta święta i bogobojna”: za jej bowiem pośrednictwem spodziewali się pogromić strasznego Holofernesa. Kościół św. i wierni w Litanii, po odwołaniu się do miłosierdzia Trójcy Przenajświętszej, zwracają się do Maryi, wołając: Święta Maryjo, módl się za nami, a to na znak, że od Niej oczekują pomocy, ratunku i pociechy.
Ona sama niebo i ziemię wielkością swą przewyższa. Ona sama jest służebnicą Pańską i matką tegoż samego Pana, Ona jest rodzicielką i panną. Ona jest Matką Tego, który przed wiekami wszystkimi od Ojca niebieskiego jest zrodzony, a którego aniołowie i ludzie czczą, jako pana wszystkiego stworzenia.
Jest wyższą ponad mocy niebieskie, gdy bowiem one z bojaźnią i drżeniem, oblicze swe zakrywając, tron Boży otaczają, Ona jednorodzonego syna swego składa Bogu Ojcu w ofierze. Maryja więc jest wszechmocną jeżeli nie rozkazem i wolą, to jest wszechmocną wstawiennictwem i prośbą.
Co Najśw. Maryja Panna mogła na ziemi, to może i w niebie i potężną była Jej obrona niegdyś i dziś jest Ona potężną. Takiej Matce niczego syn odmówić nie może, a syn ten jest wszechmogącym, jest Bogiem. W Jej obecności kapłan Zachariasz odzyskuje mowę: starzec Symeon prorokuje: na Jej prośbę woda w wino zamienia się w Kanie Galilejskiej: za Jej pomocą święci Doktorowie zbijali błędy heretyków: z Nią wojska chrześcijańskie gromiły wrogów Kościoła św.

Do niej możemy zastosować słowa św. Jana: signum magnum apparuit in coelo i słusznie porównywamy ją z tą potężną chorągwią niebieską. Maryja jest chorągwią wielką, którą Bóg zawiesił na niebie dla okazania swej mocy i miłosierdzia: jest chorągwią piękności, albowiem Bóg przybrał ją w takie klejnoty natury i łaski, iż ona stanowi najpiękniejszą ozdobę raju: jest chorągwią wiary, bo kiedy herezje przypuszczają gwałtowne szturmy na dwie najświętsze tajemnice wiary naszej to jest na Trójcę Przenajświętszą i Wcielenie Słowa przedwiecznego. Łatwo tych heretyków pogromić możemy, wejrzawszy na Pannę trzymającą świętą chorągiew wiary … Jest wreszcie Najśw. Panna chorągwią, pod którą się wszyscy uciekamy, gdy nas przeciwności trapią, gdy nas albo prace męczą, albo pokusy nagabują, albo prześladowania ciemiężą, albo gdy gniew Pański nad nami zawisł. Każdy się wtenczas do Niej ucieka wzywając Ją pod różnymi tytułami i Uzdrowienie chorych i Ucieczko grzesznych, Pocieszycielko Strapionych, módl się za nami. Gdy Polsce groziła zguba od Szwedów i wrogów ościennych, wtenczas z serca króla i narodu wyszło to krótkie wezwanie: Królowo Korony Polskiej, módl się za nami.

Pod Lepanto chrześcijanie niszczą flotę turecką wzywając Ją pod ślicznym tytułem: Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami, Z tym samym hasłem zwycięża wielki Sobieski Turków pod Wiedniem … I istotnie w tym pięknym tytule Auxilium Christianorum (Wspomożenie Wiernych) jest ukryte znaczenie, którego nadaremnie szukamy w innych niemniej miłych i wzruszających tytułach. Kiedy w głębi serca lub w uroczystych obrzędach religijnych wołamy do Najśw. Maryi Panny Uzdrowienie chorych. Ucieczko grzesznych, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami odnosimy potęgę i dobroć Maryi w ogóle tylko do jednej części ludu chrześcijańskiego, albo do nieszczęśliwych, którzy cierpią na łożu boleści, albo do ofiar grzechu i niewolników szatana, albo też do dusz, które gnębi rozpacz i smutek. Gdy nawet to znaczenie rozszerzymy na cały lud chrześcijański, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami a żaden człowiek nie jest szczęśliwy na tym padole płaczu, to jednak te wezwania nie dość właściwie ściągają się do całego ludu chrześcijańskiego ani też nie oznaczają łask, jakie nam są osobiście i zbiorowo potrzebne jako chrześcijanom. Natomiast gdy wymawiamy te wdzięczne słowa Auxilium Christianorum ora pro nobis (Wspomożenie Wiernych módl się za nami), widzimy u Jej stóp cały świat katolicki, z jego głową Papieżem, z jego pasterzami, widzimy wszystkie narody chrześcijańskie, przypominamy wszystkie obecne potrzeby i niezliczone łaski otrzymane w ciągu dwudziestu wieków. 

Sługa Boży August kard. Hlond 

Maryja Wspomożenie Wiernych (fragm.), za: patrimonium.chrystusowcy.pl

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »