Press "Enter" to skip to content

Sakramentalna pieczęć wiary

Duch święty aranżuje wszystkie zbawcze czasy i sposoby. Duch święty oświeca umysł człowieka, wyjaśniając mu Pisma tak aby usłyszał „Dobrą Nowinę o Jezusie”, a kiedy ten sercem uwierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym”, pomaga mu jeszcze uzyskać sakramentalną pieczęć tej wiary, by mógł się dopełnić cały proces nawrócenia i neofita, napełniony Bożą radością, mógł kontynuować swoja podróż życiową. (Dz 8,26-40) 
To Ojciec Niebieski „pociąga” ku Chrystusowi wierzących w Niego ludzi. Nie powinniśmy zastępować Boga Ojca i nikogo nie pociągać popychaniem do Chrystusa, bo skutek wówczas będzie odwrotny. (Dz 8,26-40).

A z drugiej strony:jak bardzo pretensjonalna jest ludzka ortodoksyjność, która legitymuje samego Boga, zamiast przyjąć postawę grzesznika, który potrzebuje nawrócenia, po to aby móc przyjąć Boże Zbawienie. (J 6,30-35) 
„Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!” Jak łatwo jest i to całkiem „szczerze” wypowiedzieć te słowa. O wiele trudniejsze jest rzeczywiste NAWRÓCENIE. W pierwszym rzędzie dlatego, że człowiek zwykle dokonuje „nawrócenia” według własnej wizji i własnego planu, sadząc, że jest on tak dobry, że musi posiadać pełną aprobatę ze strony Boga. Tylko, ze Bogu nie chodzi o nasze wizje i plany, ale o nas samych, aby nasze serce było rzeczywiście oddane Jemu. (J 6,30-35)

o. Zygmunt Kwiatkowski SJ

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »
Mission News Theme by Compete Themes.
error: Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie zabronione.