Press "Enter" to skip to content

Kazanie ks. Zygmunta: Człowiek jest dla Boga bardzo cenny

– Wejść w więź z Bogiem, to odpowiedzieć wiernością na Jego miłosierdzie. To przymierze jest na miarę Boga a nie na miarę człowieka. Nie chodzi w nim jedynie o zewnętrzną opiekę, zapewnienie pomyślności czy powodzenie w życiu ludzkim. Chodzi w nim o zjednoczenie, o wejście w życie samego Boga, który jest miłosierny i łaskawy. Człowiek jest dla Boga bardzo cenny…– mówił w swoim niedzielnym kazaniu ks. dr Zygmunt Czaja, podczas Mszy św. odprawianej o 8.30 w bazylice. Zachęcamy Państwa do wysłuchania w całości homilii ks. Zygmunta.

 

Psalm 145: Pochwała Króla Jahwe

Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu,
i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twe imię.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twe imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.
Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
i zwiastuje Twoje potężne czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu
i rozprawiają Twe cuda.
I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych,
i opowiadają Twą wielkość.
Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci
i radują się Twą sprawiedliwością.
Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich
i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.
Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje
i święci niech Cię błogosławią!
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę,
aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.
[Pan jest wierny we wszystkich swych słowach
i we wszystkich swoich dziełach święty].
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.
Oczy wszystkich oczekują Ciebie,
Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę
i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.
Spełnia wolę tych którzy się Go boją,
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.
Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,
a wytępi wszystkich występnych.
Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię
[na zawsze i na wieki].

Inne artykuły GłównaWięcej wpisów »
Mission News Theme by Compete Themes.
error: Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie zabronione.