Press "Enter" to skip to content

Trzydzieści lat kapłaństwa księdza Edwarda

W niedzielę, w małym kościółku nad rzeką, jubileusz 30 lecia kapłaństwa świętował kołobrzeżanin, ks.prof. Edward Sienkiewicz (na zdj.), który święcenia prezbiteratu przyjął 28 maja 1989 roku.

Ksiądz Edward w 1997 r., po ukończeniu studiów specjalistycznych z zakresu teologii dogmatycznej, obronił rozprawę doktorską w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Pracował jako redaktor „Gościa Niedzielnego”, rzecznik prasowy Kurii Biskupiej w Koszalinie, duszpasterz środków społecznego przekazu i korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej w Warszawie oraz jako wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym i w Wyższym Instytucie Wiedzy Religijnej (od 1998 r. w Instytucie Teologicznym) w Koszalinie. Przez kilka lat był współpracownikiem Zakładu Teologii Fundamentalnej i Ekumenicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2003 do 2013 roku był redaktorem naczelnym „Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich”. W roku 2004 został adiunktem w Katedrze Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, a w roku 2005 dyrektorem Instytutu Teologicznego i członkiem Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

W roku 2006 uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2008 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Szczecińskim i kierownika Katedry Teologii Fundamentalnej na Wydziale Teologicznym. Od 30 września 2015 r. profesor nauk teologicznych, a od roku 2017 profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego.

Warto powiedzieć, że ksiądz Edward w swoich badaniach koncentruje się wokół zagadnień związanych z osobą ludzką, stanowiącą klucz do rozważań dotyczących zarówno samej osobowej struktury człowieka jak i jego podstawowych relacji do Boga, społeczności i świata wartości; szczególnie ludzkiej wolności oraz jej odniesienia do prawdy. Rozwija tzw. „teologię uczestnictwa”, jako szansę wypracowania wyczerpującej koncepcji osoby, zwłaszcza przez dowartościowanie w niej wymiaru społecznego człowieka, odnoszonego do tajemnicy Trójjedynego Boga, zasad płynących z Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauki Soboru Watykańskiego II. Zajmuje się systematyczną refleksją wiary na temat Kościoła, uprawianą w kontekście communio, odróżnianej, ale nie separowanej od wymiaru struktur społecznych. W kręgu jego zainteresowań znajduje się także problem zła i grzechu, analizowany na gruncie filozofii, w aspekcie religijnym

i przede wszystkim w oparciu o podstawowe prawdy zawarte w Biblii. Poza tym problem pracy ludzkiej, którą ukazuje jako fundamentalny wyraz działania człowieka i realizacji osoby. Interesuje się również kwestiami epistemologicznymi; zagadnieniem prawdy obiektywnej w filozofii i teologii oraz filozoficzną i teologiczną koncepcją prawa w relacji do wolności

i religijności człowieka. Prowadzi badania i wykłady na temat filozofii politycznej, poszerzając je o systematyczną refleksję teologiczną, koncentrującą się na klasycznym ujęciu polityki i struktur społecznych.

Ksiądz Piotr Zieliński, dyrektor Domu Księży Emerytów powiedział wiernym, licznie zebranym na Mszy św., że ksiądz Edward był jego wykładowcą w seminarium. – I wcale nie nudził na swoich wykładach – ujawnił ks. Piotr.

Z okazji jubileuszu nie mogło zabraknąć i życzeń . – W imieniu wspólnoty wiernych życzę, aby Jezus Chrystus obdarzał Ciebie wszelkimi łaskami, opieki Matki Boskiej oraz wielu, wielu jubileuszu – powiedziała pani Eugenia Dąbkowska.

Podczas Morskiej Mszy Św. umiejscowione zostało w kościelnym oknie wotum wdzięczności Kołobrzeskich Rybaków w postaci modelu kutra kołobrzeskiej “Barki” KOŁ-166, który 31 października 1978 roku zatonął na Bałtyku. Zginęło wtedy sześciu Rybaków. Na ręce księdza jubilata, przewodniczący Rady Miasta Jacek Woźniak przekazał kwietniową uchwałę Rady Miasta nadającą Bulwarowi nad rzeką Parsętą imię ks. Józefa Słomskiego. (jp)

fot. Jerzy Błażyński

Inne artykuły GłównaWięcej wpisów »