Press "Enter" to skip to content

Spotkajmy się na Kołobrzeskim Marszu dla Życia i Rodziny!

Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna, wraz ze Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym „Metanoia” i Akcją Katolicką zaprasza wszystkie rodziny wraz z dziećmi do udziału w Kołobrzeskim Marszu dla Życia i Rodziny, który rozpocznie się 9 czerwca Mszą św. o godz. 11.30 w Bazylice. Po Mszy nastąpi formowanie się kolumny marszowej, która przejdzie ulicami miasta aż do sceny plenerowej Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta, gdzie przewidziano koncert słowno-muzyczny pod tytułem „Życie i Rodzina”, w którym wystąpią m.in. „Tirlitonki”. Całość poprowadzą: Beata Sawicka – Bartha, kołobrzeska katechetka oraz koordynatorka Marszu i Zbigniew Kozłowski, aktor warszawskiego Teatru Syrena.

Święto rodzin

Marsze dla Życia i Rodziny są publiczną manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i szacunku dla życia ludzkiego na każdym etapie jego rozwoju. Uczestników Marszów łączy przekonanie, że wartości te stanowią fundament ładu społecznego. Wydarzenie wyróżnia się afirmatywnym charakterem, ponieważ Marsze to przede wszystkim święto rodzin, stanowiące okazję do tego, by publicznie manifestować radość z daru życia oraz rodziny jako najlepszego środowiska do rozwoju osobowego każdego człowieka. W Marszach uczestniczą zarówno rodziny z dziećmi, jak też osoby starsze i samotne, członkowie ruchów, stowarzyszeń, duchowni i osoby publiczne. 

Marsze dla Życia i Rodziny są wyrazem aktywności społecznej tysięcy polskich rodzin i ludzi, dla których istotne są wartości przyświecające idei marszowej. Dają możliwość publicznego wyrażania poglądów i oczekiwań związanych z przyszłością Polski jako kraju który powinien nieść w przyszłość chrześcijańskie dziedzictwo przekazane nam przez poprzednie pokolenia. W ten sposób uczestnicy mają możliwość kształtowania rzeczywistości społecznej poprzez podnoszenie bardzo ważnych spraw, oddziaływanie na współobywateli, władze publiczne i media.

Marsze dla Życia i Rodziny organizowane są z dwóch zasadniczych powodów:

– by upominać się o prawa tych, którzy sami nie mogą się bronić – dzieci przed urodzeniem, które można w Polsce pozbawiać życia ze względu na ich niepełnosprawność bądź okoliczności poczęcia;

– aby zwracać uwagę władz i opinii publicznej na sytuację rodziny. Rodzina jako instytucja szczególna i niezastępowalna powinna cieszyć się odpowiednim prestiżem. Dlatego też powinna czuć się bezpieczna w sensie materialnym, jak również skutecznie chroniona przed deprawacją, seksualizacją i innymi działaniami wynikającymi z niebezpiecznych ideologii takich jak gender.

Marsze mają również wymiar edukacyjny, formacyjny i integracyjny. Przypominają o fundamentach na których zbudowana jest nasza kultura i cywilizacja. Promują w społeczeństwie przywiązanie do wartości każdego ludzkiego życia. Przypominają o istocie rodziny jako związku kobiety i mężczyzny, opartego na miłości, otwartego na przyjęcie i wychowanie dzieci. Są w końcu przestrzenią spotkania i budowania wspólnoty ludzi wolnych, pragnących żyć w zgodzie z chrześcijańskim i narodowym dziedzictwem przekazanym nam przez poprzednie pokolenia.

Seksualizacja to deprawacja

W tym roku Marsze dla Życia i Rodziny poświęcone są problemowi demoralizującej edukacji seksualnej, zagrażającej prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży oraz podważającej pierwszeństwo wychowawcze rodziców. Te nieobliczalne w skutkach działania już od nowego roku szkolnego 2019/2020 dotkną ponad 200 tys. dzieci w warszawskich szkołach, ale w dalszej perspektywie zagrażają ponad 4,5 miliona dzieci w całej Polsce.

W poczuciu odpowiedzialności za przyszłość naszej Ojczyzny, chcemy chronić młode pokolenie Polaków przed demoralizacją i bronić autonomii wychowawczej polskich rodzin.

Nie można mieć złudzeń, że edukacja seksualna, którą dzisiaj próbuje się wprowadzać do szkół jako zajęcia dodatkowe i dobrowolne, w kolejnym kroku stanie się przedmiotem obowiązkowym, bez decydującego głosu rodziców co do przekazywanych treści i bez prawa do wypisania dziecka przez rodzica z zajęć, które uzna za szkodliwe. Znamienne jest,że treści programów edukacji seksualnej dla dzieci i młodzieży opracowywane są wyłącznie w wąskim gronie organizacji seksedukacyjnych, podczas gdy niemal 80% społeczeństwa uważa, że to rodzice powinni decydować o treściach przekazywanych ich dzieciom w obszarze ludzkiej seksualności.

Inne artykuły GłównaWięcej wpisów »
Mission News Theme by Compete Themes.
error: Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie zabronione.