Press "Enter" to skip to content

Trzy argumenty zdają się kluczowe

Niedawno w księgarniach ukazała się godna uwagi pozycja z obszaru historii wczesnego chrześcijaństwa autorstwa Pawła Lisickiego „Grób Rybaka. Śledztwo w sprawie największej tajemnicy watykańskich podziemi”. To wyjątkowa książka i rzetelne dochodzenie o pracach archeologicznych prowadzonych od 1939 roku w podziemiach Bazyliki św. Piotra.

W miniony piątek 23 sierpnia Katolicka Inicjatywa Kulturalna zaprosiła do Kołobrzegu autora tej książki i po Mszy świętej w kościele Rektoralnym ( tzw.mały kościółek nad rzeką) odbyło się spotkanie autorskie, które zgromadziło wielu zainteresowanych.

Paweł Lisicki z wielką pasją, ale i skromnością opowiadał zebranym o tym ważnym dla świata chrześcijańskiego odkryciu, które przez świat zostało niemalże niezauważone i przemilczane.

Watykan od I wieku otaczany był czcią pątników i właściwie do 1950 roku kierując się Tradycją Kościoła wierzymy, że cesarz Konstantyn zbudował Bazylikę na grobie Piotra, o którym Jezus w Ewangelii według św. Mateusza mówi: Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam (Ty jesteś Piotr (czyli skała) i na tej skale zbuduję Kościół mój). Jakże słowa Jezusa dane św. Piotrowi się spełniły! Założył on Kościół, a na jego grobie wznosi się największa na świecie Bazylika- Matka Kościołów. Autor „Grobu Rybaka” bardzo rzetelnie traktuje temat odnalezienia doczesnych szczątków św. Piotra. Nawiązuje do Tradycji, Ewangelii, Ojców Kościoła, starożytnych pisarzy pogańskich.

Śledztwo przeprowadzone przez autora wyczerpuje temat i obala stawiane tezy , jakoby św. Piotra nigdy w Rzymie nie było.

– Nie ma prawdziwych argumentów przemawiających przeciw obecności Piotra w Rzymie, przeciwnie jest wiele poszlak i znaków, których suma sprawia, że opierając się o zdrowy rozsądek nie można podważać zarówno obecności Piotra jak i jego śmierci w stolicy cesarstwa. Trzy argumenty zdają się kluczowe. Pierwszym jest jednolite i spójne świadectwo kolejnych pokoleń chrześcijan, świętego Klemensa, Ignacego z Antiochii, Dionizego z Koryntu. Mamy zatem wskazówki zawarte w ich pismach od końca I w. po Chrystusie mówiące o męczeńskiej śmierci Piotra w Rzymie. Po drugie mamy spójny i jednolity przekaz dotyczący tego samego miejsca kultu. Badania archeologiczne wykazały niezbicie istnienie ciągłości kultu grobu Piotra. I wreszcie rzecz absolutnie nie do zakwestionowania: żadne inne miejsce poza Rzymem nigdy nie rościło sobie prawa do tego, żeby to w nim właśnie zginął Piotr.

Wyobraźmy sobie na chwilę, że krytycy maja rację i że papieże wymyślili opowieść o obecności Piotra i jego śmierci w Rzymie po to, by wzmocnić, uzasadnić swoją władzę. Dlaczego zatem nigdy i nigdzie żaden inny starożytny biskup nie próbował im przeciwstawić swojej zmyślonej opowieści? Dlaczego nikt nigdy i nigdzie w starożytności ani nie kwestionował związku Rzymu i Piotra ani nie przeciwstawiał tej rzymskiej opowieści innej – kartagińskiej, antiocheńskiej, aleksandryjskiej? Gdyby współcześni krytycy mieli rację, powinniśmy znaleźć wiele starożytnych przykładów dążenia do legitymizacji swojej władzy przez biskupów różnych starożytnych miast, odwołujących się do Piotra i do jego grobu. Tymczasem nie mamy ani jednego takiego przykładu! Nikt nigdy w starożytności nie podważał roszczeń Rzymu i nikt nigdy nie przeciwstawiał im swoich własnych roszczeń. Żadne inne miasto starożytne nie twierdziło, że w nim został pochowany Piotr.– mówił na spotkaniu Paweł Lisicki

Ponadto autor podkreślił, że włoska profesor epigrafiki na Uniwersytecie Rzymskim o starożytnych korzeniach, Margherita Guarducci, dokonała największych odkryć w podziemiach bazyliki. W swojej książce opisał jej archeologiczny sukces, ale również opory i krytykę, z którymi przyszło się jej zmierzyć. Ciesząca się zaufaniem kolejnych papieży, Guarducci stawiała trafne tezy odczytując inskrypcje umieszczone na murach otaczających grób Apostoła.

Po spotkaniu można było nabyć książkę Piotra Lisickiego i uzyskać jego autograf.

Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna bardzo dziękuje ks. Piotrowi Zielińskiemu – rektorowi kościoła a także dyrektorowi Domu Księży Emerytów za możliwość zorganizowania spotkania wiernych z Pawłem Lisickim, a ks. kanonikowi Tadeuszowi Nawrotowi za przewodniczenie Mszy św. (kw)

fot. Jerzy Błażyński

Inne artykuły GłównaWięcej wpisów »