Press "Enter" to skip to content

Prostowanie radnego czyli słów kilka o szacunku

Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy – i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra – i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot – to słowa św. Jana Pawła II. Myślę, że wciąż aktualne.

Od wielu lat, jako mieszkaniec Kołobrzegu i radny obserwuję z nieukrywaną sympatią działalność stowarzyszenia Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Niewątpliwą wizytówką KIK jest, między innymi, „Herbertiada”,czyli Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta. W ubiegłym tygodniu odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu XX lecia tego przeglądu, przez który – jak sądzę – przewinęło się setki aktorów i młodych recytatorów. Były więc – przy tego typu galach – kwiaty i gratulacje składane pomysłodawczyni i dyrektorowi artystycznemu „Herbertiady” Pani Katarzynie Pechman. Były życzenia od Pana Jacka Woźniaka, przewodniczącego Rady Miasta, od ks. Henryka Romanika, duszpasterza środowisk twórczych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, od szkoły herbertowskiej, od poetów, od osób prywatnych itd. Na Galę przyszła Pani Ilona Grędas – Wójtowicz mająca w magistracie stanowisko zastępcy prezydenta. Szkoda, że Pani zastępca prezydenta, chyba ze względu na brak czasu, zaszczyciła „Herbertiadę” na bardzo krótko. Wiem, że jest to pierwszy rok urzędowania na tym stanowisku i na następnych „Herbertiadach” Pani Ilona Grędas-Wójtowicz z pozycji swojego stanowiska poświęci więcej czasu na tak wspaniały przegląd twórczości Zbigniewa Herberta.

W moim następnym felietonie przybliżę Państwu problemy mieszkaniowe z jakimi borykają się kołobrzeżanie.

Krzysztof Plewko, radny RM

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »