Press "Enter" to skip to content

Czy powstanie przy parafii franciszkańskiej Legion Maryi?

Do franciszkańskiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kołobrzegu przyjechały trzy przedstawicielki Legionu Maryi ze Szczecina w celu założenia grupy parafialnej LM. Opiekunem duchowym został o. proboszcz Paweł Kaczmarski. Członkinie LM opowiadały o swoim zaangażowaniu w życie duchowe swojej parafii. Pomagają chorym, potrzebującym, których również nawracają, jeśli te osoby są daleko od Boga. Rozdają medaliki Matki Bożej Niepokalanej i różańce. Otaczają modlitwą i wsparciem osoby, które tego potrzebują. Nie boją się mówić o Bogu w swoich miejscach zamieszkania i w pracy. Aby powstała grupa parafialna LM to musi być minimum 5 osób, a maksymalnie 15 osób.

Osoby z Kołobrzegu, które chciałyby przystąpić do Legionu proszone są o kontakt z o. proboszczem.

Przypomnijmy, że Legion Maryi to stowarzyszenie ludzi świeckich pod przewodnictwem duchowym proboszcza danej parafii. Celem tej organizacji jest głoszenie chwały Bożej oraz dążenie do świętości osobistej za pomocą modlitwy i pracy apostolskiej. Życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia Królestwa Bożego na świecie. Do celów Legionu można również zaliczyć uświęcanie jego członków poprzez uczestnictwo w misji ewangelizacyjnej szczególnie pośród osób oddalonych od Kościoła katolickiego. Jest to również prowadzenie ewangelizacji misyjnej, szczególnie na terenie własnej parafii. Członkowie spotykają się co tydzień, na modlitwach i rozmowach, w których dzielą się swoimi świadectwami i spostrzeżeniami. Co roku odbywają rekolekcje zamknięte. Zobowiązują się do codziennego odmawiania tzw. Kateny Legionu, czyli modlitwy do Najświętszej Maryi Panny.

Legionista Maryi doświadcza potrójnej więzi: z Kościołem będącym mistycznym ciałem Chrystusa, z Maryją, wzorując się na szczególnym nabożeństwie do NMP św. Ludwika de Montfort oraz więź z Duchem Świętym. Pierwsze struktury Legionu Maryi w Polsce powstały w 1948 roku. Ich inicjatorem był brat Anatol Kaszczuk. Jednak niedługo musiano zawiesić ich działalność, zresztą taki los spotkał wszystkie stowarzyszenia katolickie w naszym kraju, które były prześladowane przez władze komunistyczne.

Symbolami LM są: Vexillum Legionu Maryj, które jest wzorowane na signum, czyli na znaku Legionu Rzymskiego. Zamiast znaku orła jest umieszczona Gołębica, symbol Ducha Świętego. Niżej na tabliczce umieszczony jest napis: Legio Mariae (Legion Maryi). Między tabliczką, a drzewcem umieszczony jest wizerunek Maryi, który jest połączony z tabliczką z ornamentem z róży i lilii. Drzewiec umieszczono na globie ziemskim. Przesłanie tych symboli jest takie, że Duch Święty ma zdobyć świat przez Maryję i jej dzieci. Przed każdym spotkaniem Legionu jest ustawiany ołtarzyk. Centralne miejsce zajmuje figurka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, która symbolizuje obecność Maryi wśród legionistów. Po bokach są ustawione kwiaty i dwie świece.

Daniel Grajczak

Inne artykuły GłównaWięcej wpisów »