Press "Enter" to skip to content

Katecheta będzie skuteczny tylko wtedy, gdy katecheza będzie miała swoją ciągłość w rodzinie i w parafii

Wychowywanie to wydobywanie z człowieka pięknych kształtów…”– tymi słowami Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie ks. dr Wojciech Wójtowicz wprowadził uczestników Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w cykl wykładów, których temat ogólny brzmiał: „ Wychowanie, edukacja i duszpasterstwo młodzieży wobec współczesnych wyzwań.” Konferencja w której udział wzięli kołobrzescy katecheci, zorganizowana przez Katedrę Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej Koszalińsko – Kołobrzeskiej i Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie pozwoliła uczestnikom pochylić się i podjąć refleksję nad wychowywaniem, które ma służyć rozwojowi młodego człowieka oraz pomagać mu w budowaniu solidnego i pokojowego świata przy jednoczesnym otwieraniu się na transcendencję. Przewodniczący Konferencji ks. dr Radosław Mazur odczytał abstrakt ks. dr hab. Zbigniewa Werry o tytule „Wychowanie a ideologia wychowania” natomiast s. dr Elwira Estera Balcer w wykładzie „Wychowawca podstawowy dzisiaj” podkreśliła, że wychowawcą jest każdy człowiek, który wywiera wpływ na innych. „Aby wychowywać trzeba być wychowanym” a pierwszym warunkiem dobrej pracy z wychowankami jest dobra praca nad sobą. Do siewcy z przypowieści Jezusa porównała wychowawcę dr Aneta Rayzacher – Majewska. W swoim wystąpieniu „Skuteczna edukacja religijna” uwypukliła czynniki skuteczności edukacji religijnej, w której ważną rolę odgrywają osobowość i predyspozycje katechety jako nauczyciela, wychowawcy i świadka. Katecheta będzie skuteczny tylko wtedy, gdy katecheza będzie miała swoją ciągłość w rodzinie i w parafii. Dr Danuta Kitowska zaprosiła zebranych „do laboratorium” notowania graficznego. W działaniach praktycznych o tytule „Efektywna edukacja? Zaproszenie do laboratorium” pokazała jak można obrazem wesprzeć słowo i tym samym zwiększyć efektywność edukacji. Nad sensem życia w obliczu kryzysu wartości i duchowego spustoszenia pochyliła się s. dr Małgorzata Pagacz w wykładzie „Poszukiwania i pragnienia młodego człowieka według Benedykta XVI i Franciszka”. W oparciu o autorytety papieży Siostra zwróciła uwagę, że sensu życia nie znajdzie się na drodze łatwych sukcesów. Szczęście, którego szukają młodzi ma imię i oblicze a jest nim Jezus Chrystus. Tylko On może zapełnić pustkę i nadać wartość życiu człowieka. „Nowe perspektywy pastoralne w diagnozie znaków czasu na podstawie adhortacji Christus vivit” to ostatni wykład sekretarza Konferencji ks. dr. Remigiusza Szauera. Młodość w adhortacji papieża Franciszka to czas marzeń i wyborów, chęci do życia i eksperymentowania, wzrostu i dojrzewania oraz przyjaźni. Dlatego młodemu człowiekowi niezbędny jest duchowy przewodnik, który dostrzegając jego potencjał i dynamikę zapragnie tworzyć różnorodne formy wspólnotowe, w których naczelną zasadą będzie dialog. Ponieważ nie można wychowywać teoretycznie dlatego, cykl wykładów przygotowanych przez organizatorów Konferencji, zakończyła dyskusja. Nie zabrakło pytań do prelegentów a rzeczowa wymiana doświadczeń, poglądów i sugestii zachęciła do budowania pomostów i szukania nowych metod wychowawczych po to, by sprostać wyzwaniom, które stają przed współczesnymi wychowawcami. Definicji wychowywania jest wiele. Ale jeśli mówimy o wychowaniu religijnym to musimy pamiętać, że wychowywanie w Kościele rzymsko – katolickim wiąże się przede wszystkim z „wydobywaniem z człowieka obrazu Boga” po to, by żył on na Jego wzór i podobieństwo i jako taki odziedziczył życie wieczne.

Anna Steczkiewicz

Inne artykuły GłównaWięcej wpisów »