Press "Enter" to skip to content

„Weźcie obraz Matki Bożej i dajcie jej honorowe miejsce w waszym domu”

W Parafii pw. św. Wojciecha od I Niedzieli Adwentu rozpoczęło działalność pięć Kręgów Apostolstwa Matki Bożej Pielgrzymującej. W ich skład wchodzi 60 rodzin (mniej więcej po 10 / 15 rodzin w każdym z kręgów), które w każdym miesiącu przyjmują do swoich domów obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej (na zdj.). W ten sposób przyjmują do swojego rodzinnego grona samą Maryję, który przychodzi z bogactwem łask Bożych. 
Wspólnota jest wciąż otwarta na nowe osoby i rodziny, które będą chciały przyjmować obraz Matki Bożej do swoich domów. Więcej informacji dostępnych jest u ks. Stanisława Wiechowskiego – duszpasterza z parafii św. Wojciecha.

Matka Boża przedstawiana na obrazie czczona jest pod tytułem: Matka Boża Trzykroć Przedziwna (łac. Mater Ter Admirabilis) jako Matka i Wychowawczyni nowego człowieka i nowej wspólnoty według nauki Ewangelii. Tytuł ten wskazuje na wyjątkowe działanie Trójcy Świętej w osobie Maryi jako:
1. wybranej Córki Boga Ojca,
2. Matki Syna Bożego,
3. Oblubienicy Ducha Świętego.

Obraz Maryi odzwierciedla głęboką więź Chrystusa i Maryi. Także zadanie Maryi jako Matki i Wychowawczyni w dzisiejszych czasach jest w tym obrazie zawarte przez to, że Jej pełne miłości oczy są wciąż zwrócone na tego, kto na ten obraz spogląda.

Weźcie obraz Matki Bożej i dajcie jej honorowe miejsce w waszym domu. To miejsce stanie się miniaturą sanktuarium, gdzie ten łaskami słynący obraz dowiedzie mocy swojego działania poprzez stworzenie świętej rodziny i formowanie świętych członków jej rodziny”.
(fragment listu o. Kentenich, Założyciela MIĘDZYNARODOWEGO RUCHU SZENSZTACKIEGO z dnia 15 kwietnia 1948)

Inne artykuły GłównaWięcej wpisów »