Press "Enter" to skip to content

Po owocach (objawach) ich poznacie

Łk 10,21-24: W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli.
Objawy-owoce
Rozpoznajemy dosyć szybko objawy kataru czy przeziębienia. Znamy także babcine sposoby, by przeciwdziałać szybko i sprawnie, aby nie rozwinęła się choroba. Z tego wnioskujemy do całego życia, że uczymy się rozpoznania objawowego, albowiem po objawach jesteśmy w stanie określić co się dzieje.
W słowie objawy odkryć możemy początek słowa objawienie. O tym właśnie mówi ewangelia, w której Łukasz opisuje piękną modlitwę Pana Jezusa. Jakże prosta jest ona! I jakże prosto nazwana rozradowanie się w Duchu Świętym. Niestety wielu wierzących odczuwa lęk przed takim rozradowaniem się, a widać, że Pan Jezus nie miał jakiegoś szaleńczego uniesienia i nie było żadnych efektów specjalnych.
Myślę, że uczy nas Syn Boży, iż rozradowanie się w Duchu Świętym jest owocem (objawem) trwałej więzi z Ojcem. Modlitwa ta prowadzi do Ojca. Wypływa z faktu dostrzeżenia ojcowskiego działania. I wcale nie chodzi w pierwszym rzędzie o jakieś dzieła miłosierdzia. Ojciec objawia nam siebie. Objawia nam siebie w Synu, Jezusie Chrystusie. Gdy odkryjemy to, wtedy jeszcze mocniej pojmiemy i przyjmiemy to, że Ojciec w Jezusie Chrystusie objawia nam swoje miłosierne Oblicze.
Odkrywanie bycia prostaczkiem
By stać się uczestnikiem tego rozradowania w Duchu Świętym trzeba jednej dyspozycji, a mianowicie bycie prostaczkiem. To jest owoc (objaw) wpatrywania się w prostotę Boga i pozwolenia na to, aby ona przenikała całe moje życie, każdy jego wymiar. Albowiem bycie prostaczkiem dotyczy całego człeka, tak samo jak zarozumialstwo czy mędrkowanie obejmuje całość doświadczenia nazwanego życiem.
Ojciec zakrywa i objawia. Czasami wydaje się nam, że Bóg coś nam objawił, a jak się temu przyglądamy to przeżywamy jeszcze większą tajemnicę, w której ze strachu ledwo żyjemy. Nie sposób w tym miejscu nie zauważyć, że Ojciec jest nazwany przez Syna Panem nieba i ziemi czyli Tym, który nad wszystkim czuwa. Ogarnia każdego człowieka swą miłością i wie, co w każdym z nas siedzi.
Upodobaniem Ojca są ci, którzy się do Niego upodabniają – a więc wzorem upodobnienia się jest Syn Jezus Chrystus. Im bardziej jestem chrystusowy, tym bardziej można o mnie powiedzieć prostaczek. Odrzućmy pokusy złego (świata), który prostaczka określi jako frajera. Nie bójmy się być jak Jezus Chrystus.
Szczęśliwe oczy, które tak patrzą
W tym świetle rozumiemy słowa Pana Jezusa: Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Ten, kto uważa, że wie lepiej nie chce słuchać nikogo innego. Tymczasem poznamy Ojca na tyle, na ile Syn nam objawi, a czyni to każdego dnia na Eucharystii i w słowie Bożym.
Przyjmijmy te słowa jako skierowane do nas osobiście: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Czyż nasze oczy nie są szczęśliwe? Ileż prostoty Bożej wokół nas dostrzegamy?! Prostoty, z której świat się naśmiewa. Prostoty, którą świat odrzuca. A przecież jak św. Szczepan zaczął mówić w tej prostocie nie potrafili sprostać jego słowom. Zwróćmy uwagę na czasownik sprostać.
Zaiste wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Albowiem, jak w innym miejscu mówi Pismo: będą patrzyli, a nie będą widzieć, będą słuchali, a nie będą słyszeli. Czemu? Bo uważają się za mądrych i roztropnych, a zapomnieli o tym, że Bóg uczy nas prostoty, a więc stawania się prostaczkami. Bądźmy mili Bogu!
o. Robert Więcek SJ

Inne artykuły GłównaWięcej wpisów »