Press "Enter" to skip to content

Felieton Miejski. Ma skończyć się wybrzydzanie

Rada Miasta przyjęła projekt uchwały ws. nowych zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, będących zasobem mieszkaniowym gminy. Długo oczekiwany dokument, co ważne, uzgodniony ze wszystkimi klubami radnych Rady Miasta, może dlatego, że obecna wiceprezydent ds. gospodarczych Ewa Pełechata, wyszła z taką propozycją do nas radnych.

Zakłada on kilka interesujących zmian, które być może wzbudzą niezadowolenie, ale ja wierzę, że usprawni to pracę komisji mieszkaniowej i przyczyni się do bardziej sprawiedliwego procesu przydziału lokali mieszkalnych.

Pierwszą, ważna zmianą jest definicja mieszkańca. Praktycznie od dziś, żeby ubiegać się o mieszkanie, trzeba będzie wykazać, że zamieszkuje się na terenie miasta od 5 lat, w celu koncentracji wszystkich spraw życiowych w Kołobrzegu, typu praca, szkoła, przedszkole itp… Ważnym jest też to, żeby w Urzędzie Skarbowym wskazać, miejsce odprowadzania podatków – Kołobrzeg. Wtedy wiemy, że faktycznie ktoś czuje się odpowiedzialnym członkiem wspólnoty samorządowej.

Przyspieszone przydziały będą przysługiwać osobom opuszczającym domy dziecka, inne placówki opiekuńcze, niepełnosprawnym w stopniu znacznym, ofiarom przemocy domowej. Ten ostatni zapis to zasługa naszej radnej Izabeli Zielińskiej, która w tych sprawach jest ekspertem, świadczącym usługi pro publico bono.

Zmianie ulega termin składania wniosków. Wnioski te należy składać od 2 stycznia do 31 marca każdego roku, nie będzie już możliwości składania wniosków w innym terminie. Weryfikacja dokumentacji złożonej w latach poprzednich, też będzie następowała w tym terminie.

Rzecz bardzo istotna, o której muszą pamiętać Ci, którzy są na szczycie listy – trzykrotna odmowa przyjęcia lokalu, będzie skutkowała spadkiem na ostatnie miejsce na liście. Ma skończyć się wybrzydzanie.

Wprowadziliśmy margines tolerancji do kryterium dochodowego. Komisja mieszkaniowa będzie mogła zdecydować o wpisaniu na listę osoby, której nieznacznie przewyższają kryterium dochodowe. To ważna zmiana, bo pamiętam w poprzedniej kadencji przypadek osoby, która to kryterium, przekroczyła o 1,50 zł. Wówczas komisja mieszkaniowa pomogła człowiekowi, ale zrobiła to z naruszeniem procedury.

Ważna zmiana, sankcjonująca coś, co już nieformalnie działało, to jest możliwość uzyskania najmu lokalu, w zamian za remont. Tym razem oferta będzie trafiała do kilku rodzin, a przy ich zainteresowaniu decydowała będzie punktacja, której szczegóły są opisane w załączniku do uchwały. To odejście od zapowiedzi Anny Mieczkowskiej, która chciała remontować wszystkie lokale. Ale umówmy się, miasta nie stać na to, żeby wszystkim oddawać mieszkania „pod klucz”.

Pewnym novum są mieszkania służbowe, dla osób „niezbędnych dla samorządu”, ale mam nadzieję, że z tej formy nie będziemy musieli korzystać zbyt często.

Wszyscy najemcy muszą liczyć się z tym, że urzędnicy będą na bieżąco weryfikować to, w jaki sposób korzystają z lokali i czy nie dochodzi do nadużyć, np. poprzez podnajem. Sankcjami mogą być nawet eksmisje.

Jest pewien problem z naliczaniem czynszów, ustawa wprowadziła nowe zasady, które mogą nie spodobać się obecnym i przyszłym najemcom. Było już o tym głośno, gdy czynsz kogoś przy ul. Bema wzrósł do niebotycznej kwoty. Jest na to pomysł, ale musiałby uzyskać zgodę Prezydenta Miasta, czyli korekta stawki bazowej. To jednak kompetencje Prezydenta, możemy tylko apelować o analizę.

Szczegóły można znaleźć na BIP Urzędu Miasta, w zakładce „uchwały Rady Miasta” wyszukać uchwały z dnia 16.01.2020 r.

Jacek Woźniak
Radny Rady Miasta

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »