Press "Enter" to skip to content

Ksiądz Marek Żejmo: Jesteście światłością świata- Słowo na Niedzielę 2 02 2020

Mamy silne przekonanie, że żyjemy w czasach niezwykle nowoczesnych. Że jesteśmy ludźmi oświeconymi. I rzeczywiście, w historii przeżyliśmy wiele Oświeceń. Bardzo nam pomogły w rozwoju nauki i techniki. Ułatwiły życie. Otworzyły nowe perspektywy. Oświecony rozum zaczął bardziej aktywnie kierować życiem ludzkim. Nie oznacza to jednak, że nauka, technika i rozum rozwiązały wszystkie nasze problemy. Nadal żyjemy ze „starymi” ludzkimi problemami, i co więcej, wraz z rozwojem nowoczesności przybywa nam nowych.

Na szczęście ciągle troszczymy się o siebie i naszych bliskich: o ich dobro materialne i duchowe. I jakkolwiek wiemy, jak radzić sobie z dobrem materialnym człowieka, to często jesteśmy bezradni, gdy idzie o pomoc duchową. Słuchamy uważnie różnych podpowiedzi, ale wiele z nich nie budzi naszego zaufania. Żyjemy często w rozterce i niepewności.

Słowo Boga jest wielką podpowiedzią daną człowiekowi. Ma ona charakter uniwersalny: jest jednakowo potrzebna wszystkim ludziom żyjącym na przestrzeni całej historii. Słowo Boga jest prawdziwym oświeceniem, którego potrzebują nasze dusze. Bóg jest światłością, i nie ma w Nim żadnej ciemności.

Człowiek nie może żyć bez światła. W ciemności każdy, prędzej czy później, zabłądzi. Rozumiemy to dobrze, gdy idzie o światłość dla naszych oczu i rozumu. Trudniej jest ze zrozumieniem, że i nasze dusze potrzebują światła. Jeszcze większego, bo tu idzie o nasze życie; o jego sens dziś, i jego zbawienie w przyszłości.

Dziś Symeon, który przeżył już całe życie i widział niejedno, kiedy ujrzał Jezusa wnoszonego do świątyni powiedział: Teraz o Władco pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, (…), bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan (…).

Nieco później Jezus powiedział: wy jesteście światłością świata. Jesteście „dziećmi światłości”. Wy, którzy uwierzyliście Słowu Boga, macie w sobie Jego światło. Macie nim świecić. Macie dawać świadectwo. Pośród tysięcy innych świadectw. Wasze świadectwo jest ważne. Najważniejsze. Musimy pamiętać tylko o jednym, że światłością jest Bóg. My świecimy tylko światłem odbitym. Na tym polega dawanie prawdziwego świadectwa.

ks. dr Marek Żejmo

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »