Press "Enter" to skip to content

ks. dr Marek Żejmo: Przykazania. Gdzie zaczyna się zło? – słowo na niedzielę 16.02.2020

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym, jak bardzo ważne jest przestrzeganie przykazań i o tym, w którym momencie przestajemy ich przestrzegać. Nieraz bowiem mówimy: nikogo nie zgwałciłem, nikogo nie zabiłem! Znaczy to mniej więcej tyle: nie popełniłem żadnego grzechu, nie zrobiłem nic złego. Sprawa jednak nie jest aż tak prosta. Przede wszystkim Pan Jezus podkreśla z naciskiem, że przykazania, ich treść nigdy nie mogą się zmieniać: –Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna litera, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Dlatego nie można traktować przykazań wybiórczo: przestrzegać tylko niektórych – tych, które nam odpowiadają, a inne lekceważyć lub odrzucać. Tym bardziej nie można tego uczyć innych: dzieci, uczniów, studentów, ani nikogo z tych, którzy z różnych względów nas słuchają: –Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. Naszym najprawdopodobniej najważniejszym zadaniem jest życie według przykazań i uczenie tego innych przez dawanie świadectwa: – A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Wierność przykazaniom powinniśmy zachować nawet wtedy, a może szczególnie wtedy, gdy widzimy złe przykłady tam, gdzie najmniej powinniśmy się tego spodziewać.

Jak należy przestrzegać przykazań, i w którym miejscu zaczyna się ich przestrzeganie, Jezus ukazuje nam na przykładzie nie zabijaj! Wydaje się nam, że zabójstwo to pozbawienie kogoś życia. Formalnie, tak. Ale jego zło zaczyna się znacznie wcześniej: już wtedy, gdy zaczynamy gniewać się i nienawidzić: – A  Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Zło zaczyna się już wtedy, gdy zaczynamy źle mówić o ludziach; posądzać ich i obmawiać: – A kto by powiedział swemu bratu «głupcze», podlega sądowi. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego. Zło zaczyna się nie wtedy, gdy coś złego uczynimy, ale znacznie wcześniej: już wtedy, gdy zaczynamy o tym myśleć i mówić. Zgrzeszyłem: myślą, mową i uczynkiem. Podobnie rzecz ma się z przykazaniem nie cudzołóż! Tutaj również zło zaczyna się wcześniej i nie polega tylko i wyłącznie na popełnianiu czynów nierządnych: – Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Zło zaczyna się w sercu człowieka: w jego złych myślach, złych wyobrażeniach, złych pragnieniach. Jeżeli jest w nas choć odrobina chęci do walki ze złem, to tu powinniśmy rozpocząć: we własnym sercu. A walka ze złem polega na usuwaniu jego przyczyn, powodów. I to w sposób bardzo konsekwentny: – Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyjmij je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jedna z twoich części, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jedna z twoich części, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Radykalizm tych stwierdzeń może nas nawet trochę razić. To prawda. Ale tak właśnie jest: walka ze złem musi być radykalna. Ze złem nie można iść na kompromis. Nie można z nim iść na jakąkolwiek ugodę. Nie można się ze złem targować. Zło trzeba odrzucać zdecydowanie, radykalnie tak jak ukazał to Jezus w powyższych przykładach. Każda bowiem cząstka zła pozostawiona w sercu prędzej, czy później będzie chciała wydać swój owoc. Ponadto nigdy nie można przedstawiać zła jako jakiegoś dobra i odwrotnie. Kiedy jesteśmy kuszeni, to zawsze złem przedstawianym jako dobro. Zło jest zawsze złem, dobro – dobrem. Muszą być od siebie odróżnione i odseparowane. Pięknie i jasno przedstawia to Jezus w ostatnim zdaniu dzisiejszej Dobrej Nowiny: – Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

ks. Marek Żejmo

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »