Press "Enter" to skip to content

Rola Kościoła w rozwoju kultury i cywilizacji europejskiej – łacińskiej

Najważniejszym rysem cywilizacji łacińskiej jest prymat ducha nad materią i poszukiwanie prawdy. Fundamentem cywilizacji europejskiej- łacińskiej była filozofia grecka, prawo rzymskie i moralność chrześcijańska. Cywilizacja ta bazowała na spuściźnie starożytnej Grecji i Rzymu oraz klasycznej triadzie – prawdzie, dobru i pięknie. Chrześcijaństwo ukształtowało tożsamość cywilizacji europejskiej i jej wartości – miłość, prawda, wolność, życie od początku do naturalnej śmierci i godność osoby ludzkiej, która stała się źródłem praw człowieka. Cywilizacja łacińska oznacza wolność i podmiotowość człowieka, szacunek dla prawdy. Podkreślić trzeba, że bazowała na rozwijaniu relacji trzech kluczowych wartościach takich jak prawda, miłość i wolność, na których był ufundowany porządek społeczny wyrażający się w powstawaniu instytucji wyrażających się w relacjach ucieleśniających i chroniących religię, naukę, rodzinę, wspólnotę polityczną – państwo, naród. W cywilizacji łacińskiej ważne jest harmonizowanie praw i obowiązków oraz wolność i odpowiedzialność, dążenie do prawdy i sensu oraz przekonanie o obiektywnie istniejących regułach moralnych.

Skuteczność jako atrybut działania w cywilizacji zachodniej był najczęściej konfrontowany z zasadami moralnymi wywodzonymi z Dekalogu. Istotną rolę odgrywało pojęcie osoby ludzkiej jako podstawy zachodniej antropologii. Istotne jest również jak rozstrzyga się relacje między wiarą i rozumem. Między wiarą i rozumem nie ma sprzeczności, wiara i rozum wzajemnie się uzupełniają i są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy czytamy w encyklice papieża św. Jana Pawła II.

Jaki możemy zatem wysnuć wniosek? Nie byłoby Europy i Jej cywilizacji, gdyby nie chrześcijaństwo, które zostało przyjęte przez ludy barbarzyńskie. Nie byłoby czegoś takiego jak świat cywilizowany, który kontynuuje tradycję grecką i rzymską. Owocem średniowiecznej Europy chrześcijańskiej jest zarówno koncepcja osoby, jak i praw człowieka oraz zasada, że społeczeństwem rządzi prawo a nie siła i potęga militarna.

Chrześcijaństwo nadało Europie kulturalną jedność.

Antoni Piwowarczyk

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »