Press "Enter" to skip to content

Felieton miejski. Bejnarowicz podsumowuje:Waży się przyszłość nas i naszego miasta

Utrata pracy. Utrata dochodu. A wraz z nimi – utrata bezpieczeństwa. Nasi mieszkańcu w realny i dotkliwy sposób odczuwają skutki pandemii. Choć szeroki strumień pomocy płynie na rzecz przedsiębiorców z tzw. tarczy antykryzysowej, nie daje on jednak gwarancji określonych decyzji właścicieli firm. Nie zapobiegnie zwalnianiu pracowników, a więc wzrostowi bezrobocia. Wielu osobom pozostaje okienko Powiatowego Urzędu Pracy i odbieranie zasiłku dla bezrobotnych. To poważny problem nie tylko dla naszych kołobrzeskich rodzin, ale także dla samego miasta. 

Istnieje zatem pilna potrzeba przyjrzenia się możliwościom działania, które będą łagodzić negatywne skutki tego zjawiska. Trudno wyobrazić sobie jaka byłaby sytuacja tych rodzin bez licznych programów społecznych realizowanych przez rząd. Wczoraj programy typu 500+ podnosiły poziom życia, a dzisiaj stanowią one bufor bezpieczeństwa i stają się często fundamentem egzystencji.

Miasto ma jednak narzędzia, aby w przypadku utraty dochodów zaoferować naszym rodzinom ulgi poprzez stworzenie pewnych mechanizmów oraz wdrożenie programów pomocowych. Takimi działaniami mogą być zwolnienia i zniżki z opłat czynszowych w lokalach komunalnych oraz socjalnych. W tak krytycznych sytuacjach warto pomyśleć o okresowej dopłacie do wynajmowanych mieszkań. Miasto może również ufundować bony żywnościowe dla najbardziej potrzebujących, jednocześnie wspierając nasze lokalne firmy. Niewątpliwie ważna jest dodatkowa pomoc psychologiczna, która pozwoli lepiej przetrwać trudny czas kwarantanny, załamania finansowego i związanej z tym depresji. Nie widząc inicjatywy ze strony miasta, zamierzamy wskazać wiele możliwych obszarów pomocy, które w naszym przekonaniu są potrzebne dla tych, którzy rzeczywiście jej potrzebują.

Kryzys gospodarczy stał się faktem. Teraz miasto powinno zaplanować działania, które pozwolą na rozruszanie naszej lokalnej gospodarki, jednocześnie dostosowując się do nowych realiów życia w rygorze sanitarno-higienicznym. Oczywiście do tego potrzebny jest lider w postaci Prezydenta, Rada Gospodarcza, określona wizja, działanie ponad podziałami. Współpraca i rzeczywista troska o miasto i o jego przyszłość. Czy Kołobrzeg jest gotowy do podjęcia tego wyzwania? To nie jest czas na promocję, to nie jest czas na PR, to jest czas, w którym decyduje się nasza przyszłość.

Maciej Bejnarowicz
Radny PiS w Radzie Miasta

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »