Press "Enter" to skip to content

Kołobrzeg Wiary

Papież – przywódca – wzór?

Pisząc o pochodzeniu Europy Joseph Ratzinger wskazywał – jak to się zwykle czyni – Herodota (ok. 484-425 przed Chr.) jako pierwszego, który znał jej geograficzną koncepcję, na późniejszy napór islamu w wieku VII i VIII wytyczający granicę na Morzu Śródziemnym, dalej zaś na proces historycznej i kulturowej identyfikacji Europy za Karola Wielkiego i na ostateczne zwieńczenie tej sekwencji przez powstanie królestwa Franków. Wskazywał też jednak, że Europa to nie tyle stan granic, ile stan umysłu, stan ducha. Ducha jednak dziś pustego, zapomnianego, a nawet znienawidzonego. Ducha, który – jak głosi popularna diagnoza – nie może już być fundamentem żywotności poszczególnych narodów i całej cywilizacji. A przecież nie znajdziemy w pismach Ratzingera śladu goryczy, zwątpienia i zniechęcenia. Nie znajdziemy też zachęty do kapitulacji. Wprost przeciwnie. (więcej…)

Mission News Theme by Compete Themes.
error: Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie zabronione.