Press "Enter" to skip to content

Kołobrzeg Wiary

Uwalnianie z kar kościelnych

Rozmowa z ks. Tadeuszem Wilkiem, penitencjarzem

– Penitencjariusz, penitencjarz (z języka łacińskiego poenitentiarius znaczy pokutujący) to w kościele katolickim duchowny upoważniony do udzielania rozgrzeszenia w wypadkach popełnienia najcięższych grzechów, których rozgrzeszenie podlega bezpośrednio papieżowi lub biskupowi. Kiedy został ksiądz mianowany penitencjarzem w naszej Bazylice?

– Aby rzetelnie odpowiedzieć na pytanie, musimy wziąć pod uwagę istotną różnicę między rozgrzeszeniem a zdjęciem kary, związanej z popełnieniem niektórych grzechów, które są wykroczeniem przeciw Bogu i – jednocześnie – przeciw wspólnocie Kościoła. Kodeks Prawa Kanonicznego precyzyjnie określa, za jakie przewinienia zaciąga ktoś karę kościelną przez sam fakt dokonania czynu grzesznego (np. zabójstwo dziecka nienarodzonego) lub przez oficjalne orzeczenie odpowiedniej władzy kościelnej. W przypadku posługi penitencjarza chodzi więc nie tylko o samo rozgrzeszanie, ale raczej o korzystanie z władzy uwalniania z kar kościelnych, udzielonej penitencjarzowi przez biskupa diecezjalnego. To zadanie spełniam w bazylice kołobrzeskiej od 1 sierpnia 2014 roku.

– Czy ksiądz, który zostaje mianowany penitencjarzem, musi spełniać jakieś szczególne warunki?

– W diecezjach o bogatej historii i bardziej utrwalonej tradycji (nasza diecezja ma dopiero 46 lat!) to z grona kanoników, tworzących kapituły, które istnieją przy kościołach katedralnych, konkatedralnych i kolegiatach, wyznacza się kanonika penitencjarza. W przypadku naszej diecezji, gdzie kapituły nie pełnią realnych funkcji duszpasterskich przy kościołach, przy których je powołano (Koszalin, Kołobrzeg, Piła), trudno raczej spotkać w konfesjonale kanonika penitencjarza. W takim przypadku biskup diecezjalny działa na podstawie kanonów 157 i 508 KPK, mianując “jakiegoś kapłana do wykonywania tego zadania”. Konkretną osobę do pełnienia tej funkcji wskazuje biskup diecezjalny.

– Czy penitencjarz ma ustalone godziny dyżuru w konfesjonale? Czy można umówić się z księdzem na spowiedź poza konfesjonałem?

– W nawie północnej bazyliki (po lewej stronie od wejścia głównego) stoi konfesjonał z napisem “PENITENCJARZ”; tam można mnie spotkać w dni powszednie od godz. 16.30, a ponadto 15 minut (10 minut w niedziele) przed rozpoczęciem każdej Mszy świętej. W szczególnych przypadkach można się umówić na rozmowę lub spowiedź za pomocą telefonu: 602 868 979. Wielka wartość Sakramentu Pokuty domaga się też godnych warunków jego sprawowania, dlatego zwykle odbywa się on w konfesjonale, chyba że…indywidualne warunki (np. stan zdrowia penitenta) podpowiadają inne rozwiązanie.

– Dziękuję za rozmowę.

Mission News Theme by Compete Themes.
error: Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie zabronione.