Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Archiwum”

Niewiele potrzeba – słowo ks. Marka Żejmy na niedzielę 10 października 2021

Mimo wielości wątków naszego życia jest jeden przodujący, główny. Kiedy zastanawiamy się co się w życiu naprawdę liczy, wtedy się do tego wątku odwołujemy. Niedzielna liturgia ten główny wątek nazwała mądrością. Te wspaniałe słowa o mądrości to prawdziwy skarb. Przypomnijmy je sobie: „Oceniłem ją wyżej  nad berła i trony i w zestawieniu z nią za nic uznałem bogactwa” (Mdr  7, 8). Właśnie tak jest skonstruowany  ten tekst mędrca starożytnego, że w opozycji do mądrości stawia bogactwo. Ono jest synonimem pełności oraz sytości. Ludzie dążący do sławy są bogaci. Są bogatymi ludzie szukający mamony, pieniędzy. Są bogatymi uganiający się za przyjemnościami. Te trzy pożądliwości (patrz św. Paweł)  i bogactwa oraz ich pochodne urastają często do rangi bożków. Wszystko co staje przed człowiekiem jako bożyszcze, czemu człowiek często poświęca własną godność i wolność jest bogactwem. Dlatego mędrzec mówi: „W porównaniu z mądrością za nic miałem bogactwa. Nie zrównywałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piachu” (Mdr 7, 8-9). Ale należy zauważyć odwrócenie, prawie paradoksalne: „Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem ją mieć aniżeli światło (…). A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra (…)” (Mdr 7, 10-11). Oznacza to, że rezygnacja z przemijającego bogactwa we wszystkich jego aspektach na rzecz mądrości i jej ubóstwa to bogactwo tej mądrości które jest najwyższą wartością i równocześnie prawdą i pełnią człowieka. Do tego nawiązał Chrystus w swoim spotkaniem z bogatym młodzieńcem. Jego wypowiedź o wypełnianiu wszystkich przykazań jest wskazówką dla tych wszystkich chrześcijan „zabezpieczonych” przykazaniami, którzy w swoim mniemaniu są porządnymi ludźmi. Wypełnieję przykazania, ale mają drapieżne przywiązanie do innych spraw o które Bóg upomni się jeśli nie w tym, to w przyszłym życiu. Nam zaś pozostaje dziś obraz wielbłąda przeciskającego się przez ucho igielne.

ks. dr Marek Żejmo

Mission News Theme by Compete Themes.