Press "Enter" to skip to content

Felieton poselski. Klauzula sumienia dla lekarzy została przyjęta!

“Czesław Hoc (PiS) tłumaczył, że esencją zawodu lekarza, jego powołaniem, jest ochrona życia na każdym etapie. – Nie możemy zmuszać lekarza, by miał informacyjny przymus współudziału w czynie niegodziwym. Najczęściej dokonywanym zabiegiem w aborcji eugenicznej są Zespoły Downa, Turnera. Zadam jedno pytanie. Jeśli dokonacie unicestwienia wszystkich takich dzieci, myślicie, że świat będzie piękniejszy, a wy będziecie bardziej szczęśliwi? – pytał poseł” (rynekzdrowia.pl z dn. 27 maja 2020r. w artykule pt. “Klauzula sumienia: komisja za wykreśleniem obowiązku wskazania lekarza, który wykona aborcję” – to fragment mojej wypowiedzi na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia.

Tak więc, klauzula sumienia dla lekarzy została przyjęta w Sejmie! Zatem, ani lekarz, ani podmiot leczniczy nie mają obowiązku informacyjnego! Konstytucyjnie gwarantowana wolność sumienia zapewnia ochronę przed przymusem współdziałania w osiąganiu celu niegodziwego (nieetycznego)!

Mój komentarz uzasadniający:

Po pierwsze – zapisy tej ustawy wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 7 października 2015 r. (przepisy zaskarżyła wówczas Naczelna Rada Lekarska!?), który wskazał, że ani lekarz, ani podmiot leczniczy – nie mają obowiązku informacyjnego, albowiem jest konstytucyjna ochrona przed przymusem współdziałania w osiąganiu celu nieetycznego (niegodziwego).

Po drugie – niby jak w dobie ustawy o RODO i zgodnie z zasadą zachowania tajemnicy lekarskiej – lekarz lub podmiot leczniczy (czytaj – kierownik jednostki, najczęściej też lekarz) – miałby gromadzić te dane?!

Po trzecie – klauzula sumienia nie zwalnia żadnego lekarza przed udzieleniem natychmiastowej i fachowej pomocy w przypadkach nie cierpiących zwłoki (gdyby taka zwłoka mogła zagrozić zdrowiu i życiu) – Kodeks Etyki Lekarskiej, art.7 i art.10 ust.2.

Po czwarte – jest instytucja państwowa, która ma ustawowy obowiązek gromadzenia tych danych i ustawowy obowiązek informowania, albowiem ona właśnie kontraktuje tego świadczenia (aborcyjne) – Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – art. 23 ust.3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co więcej, codziennie działa bezpłatna infolinia NFZ nr 800 190 590!

Czesław Hoc, poseł RP

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »