Press "Enter" to skip to content

Poznaj znaczenie biblijnych imion

Dar od Boga”, „Bóg jest dobry” czy też „Bóg umacnia”. To tylko kilka z wielu zawartych w tym zestawieniu znaczeń biblijnych imion. Niektóre z nich są naprawdę zaskakujące.

Jeremiasz – imię męskie pochodzenia biblijnego. Wywodzi się od słów hebrajskich Jirme-jahu oznaczających „Jahwe, podnieś z upadku” lub „Jahwe dźwiga, Jahwe podnosi, wywyższa”.

W Piśmie Świętym występuje prorok Jeremiasz, który zapowiadał spustoszenie Judy i Jerozolimy, jest również autorem Księgi Jeremiasza oraz prawdopodobnie Lamentacji i Ksiąg Królewskich.

Samuel – pochodzi z języka hebrajskiego, oznacza uproszony od Boga, wyproszony od Boga, Bóg wysłuchał, imię Boga lub jego imię to Bóg. W XII wieku w Polsce imię to należało do najpopularniejszych imion szlacheckich. Natomiast w 2017 r. imię to znalazło się na 107 miejsc najczęściej nadawanych imion męskich.

Biblijny Samuel był prorokiem. Nawoływał Izrael do nawrócenia się i porzucenia kultu innych bogów. Wcześniej, gdy był jeszcze dzieckiem, kilkukrotnie doświadczył rozmowy z Bogiem.

Piotr – imię to wywodzi się od przydomku Szymona nadanego mu przez Jezusa i oznaczającego „kamień, głaz”; przejęte do łaciny jako Petrus i do polskiego bezpośrednio z łaciny. W Nowym Testamencie wymieniane w wersetach (J 1,42) oraz (Mt 16,18). Jest to jedno z najwcześniej notowanych w Polsce imion, po raz pierwszy zapisane w 1136 r. w Bulli gnieźnieńskiej.

Piotr w Biblii to jeden z dwunastu apostołów, tekst ukazuje go jako tego, który ma pierwszeństwo wśród pozostałych. Wcześniej był rybakiem. Przypisuje mu się też autorstwo dwóch listów zawartych w Nowym Testamencie.

Anna – imię to, choć dziś tak bardzo popularne, dawniej było dość rzadko spotykane, mimo że w Piśmie Świętym pojawia się wielokrotnie. Znane z Biblii Anny to m.in. matka wspomnianego już w tym zestawieniu proroka Samuela oraz rodzicielka Maryi. Natomiast znaczenie tego imienia to „łaska”.

Tobiasz – imię pochodzenia hebrajskiego oznaczające „Bóg jest dobry”. Z Biblii znanych jest dwóch Tobiaszów – Tobiasz Stary i Tobiasz Młody – ojciec i syn, który podróżował do Medii wraz z psem i aniołem przeżywając po drodze różne przygody.

Abraham – imię to pochodzi najprawdopodobniej z języka akadyjskiego i oznacza „kochaj ojca”. Biblijny Abraham był pierwszym z hebrajskich patriarchów. Imię Abraham nadał mu Bóg, kiedy miał 99 lat, wcześniej był bowiem Abramem. Zmarł mając 175 lat.

Ewa – imię to pojawia się pierwszy raz już 2000 lat p.n.e. w języku ludów sumerskich, gdzie oznaczało „życie”. Do języka hebrajskiego zostało zapożyczone właśnie od Sumerów, skutkiem czego zyskało znaczenie „dająca życie”.  Natomiast Ewy opisanej na kartach Pisma Świętego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać.

Miriam – imię to występuje w Biblii jeszcze na długo przed urodzeniem matki Jezusa. Pierwsza znana biblijna Miriam pojawia się już w historii Mojżesza i była jego najstarszą siostrą.

Znaczenie tego imienia nie jest jednak w pełni znane. Prawdopodobnie może oznaczać osobę „pełną goryczy” lub „gorzkie wody”.

Eliasz – tłumaczenie tego imienia brzmi: „moim Bogiem jest Jahwe”. Eliasz to również kolejny już w tym zestawieniu prorok. Pierwszy raz został on przedstawiony w Piśmie Świętym jako niosący słowo Boga Achabowi, królowi Izraela. Ponadto mężczyzna ten przebywając u wdowy z Sarepty rozmnożył mąkę i oliwę oraz wskrzesił jej syna.

Mateusz – imię pochodzącego z języka hebrajskiego. Jego znaczenie to: „dar od Boga”. Było to imię jednego z ewangelistów. Jak podaje ewangelista Marek, miał on jeszcze inne imię, które brzmiało „Lewi”, a oznaczało „dar Jahwe”. Co istotne, nie wiadomo gdzie i w jaki sposób zmarł apostoł Mateusz.

Ezechiel – czyli inaczej „Bóg umacnia”. Ezechiel wspomniany w Starym Testamencie uważany był za jednego z najważniejszych proroków. Sam był kapłanem i również pochodził z rodziny kapłańskiej. Był bardzo zaangażowany w sprawy polityczne Izraela.

Jakub – znaczenie tego imienia brzmi: „ten, którego Bóg ochrania”. Dzieje Jakuba, jednego z patriarchów, przedstawione są w Księdze Rodzaju. Według biblijnych podań miał on dwunastu synów oraz poślubił dwie córki brata swojej matki.

Marta – to niezbyt popularne w Piśmie Świętym imię nosiła tylko jedna postać – siostra Marii i Łazarza. To właśnie ona dbała o dobrą atmosferę w rodzinnym domu oraz odznaczała się niezwykłym spokojem i wrażliwością. Dlatego też jej imię tłumaczy się jako „pani domu”.

Karolina Binek

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »