Press "Enter" to skip to content

Myśli biblijne dla każdego (3)

Prorokini Anna większość swojego życia poświęciła modlitwie i służbie Bogu. Modliła się o wypełnienie obietnic, które Bóg dał swojemu ludowi. Będąc już w sędziwym wieku doczekała się spotkania ze Zbawicielem wtedy „Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni…” (Łk2,36-38)

Kiedyś nas, również przyniesiono do świątyni – kościoła, abyśmy przez chrzest zostali włączeni do wspólnoty ludzi wierzących i żyli w świetle Boga. Kościół jest domem Bożym, gdzie możemy modlić się – rozmawiać z Nim, słuchać nauk, uczestniczyć w Eucharystii i przyjmować inne sakramenty święte. Idziemy do kościoła w każdą niedzielę a czasem i w tygodniu, ponieważ tam zostajemy obdarowani zdrojem niezliczonych łask i dokonują się w naszym życiu cuda Bożej obecności.

Prorokini Anna akceptowała porządek i prawo Boże w życiu na ziemi. Weszła w nową, odmienną rzeczywistość, rzeczywistość Boga, która jest rzeczywistością życia duchowego. Żyła w doskonałości, dążyła do świętości, nieskończoności i pełni, którą jest sam Bóg. Przebywając dzień i noc w świątyni ukazuje, że On jest najważniejszą wartością, która nie należy do porządku ziemskiego.

Powróćmy do miejsca swego chrztu, do pokory niesionego dziecka, do posłuszeństwa wierze, do ufności w codzienności, do skromności, cichości i prostoty. Wracajmy do miejsca gdzie rodziła się nasza wiara, która jest wyrazem pobożności i szacunku wobec tego, co Boże. Rośnijmy, nabierajmy mocy, napełniajmy się mądrością a łaska Boża będzie spoczywała nad nami. (Łk 2,40)

Anna Steczkiewicz

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »