Press "Enter" to skip to content

Kochać nieprzyjaciół?

Kochaj nieprzyjaciół!”. Czyż nie jest to okrutny wymóg, radykalnie niewykonalny? Kochać oszczercę, który podle oczernił? Kochać oszusta, który bezczelnie oszukał? Kochać prześladowcę, który stosuje mobbing i niszczy psychicznie? Nieskończona lista pytań, ludzkimi tragediami pisana…

Tak! Te jakże kontrowersyjne słowa z Ewangelii budzą najczęściej automatyczny sprzeciw. Nieraz jawnie i z oburzeniem wyrażony; nieraz wstydliwie głęboko ukryty w sercu. Daje o sobie znać poczucie fundamentalnej ludzkiej sprawiedliwości. Nie dość, że człowiek jest skrzywdzony, to jeszcze ma odpowiadać z miłością? Czysty absurd! Tego typu logika myślenia pojawia się także w odniesieniu do modlitwy. Jak można modlić się za kogoś, kto jest wrogiem i krzywdzicielem? Taka szlachetna czynność wydaje się być zarezerwowana jedynie w odniesieniu do przyjaciół i ludzi dobrze czyniących. Zestaw argumentów za odrzuceniem „miłości nieprzyjaciół” jest powalająco przekonujący. A jednak Jezus Chrystus mówi: „A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie”. (Mt 5,44n.)

Czyżby Jezus żądał czegoś totalnie niemożliwego dla zwykłego śmiertelnika? A może to wezwanie tylko dla garstki wybranych z „panteonu świętych”? Nic z tych rzeczy! Przede wszystkim, nie należy traktować Jezusowych słów jako nieludzkiego żądania lub bezwzględnego przymusu. W ogóle jeden z najbardziej przerażających pomysłów, to zmuszać do miłości. Jeśli ktoś reaguje alergicznie na „kawałki” w stylu „musisz kochać”, to bardzo dobrze! Jeśli ktoś zmusza do miłości, to znaczy, że nie kocha i nie ma nawet żadnego pojęcia w temacie miłości. Miłość jest dogłębnie spleciona z wolnością. Miłość może zaistnieć tylko wtedy, gdy jest całkowicie dobrowolnym wyborem serca.  

Tak więc słowa Jezusa nie należy rozumieć jako  zimnego nakazu, ale jako absolutnie przyjacielskie zaproszenie. Zero opresyjnego przymusu. Jak tu nie płakać z wdzięczności, mając poczucie takiej wolności w przestrzeni miłości? Jezus nie zmusza, ale zaprasza do miłości nawet nieprzyjaciół, gdyż w swym Boskim Sercu rozpoznał, że tak właśnie jest najlepiej. Dlatego, warto skorzystać z tego zaproszenia. Znaczy to, że całkowicie dobrowolnie, otwieram me serce na miłość, także wobec nieprzyjaciół. Ufam, że Jezus proponuje Absolutnie Najlepsze Rozwiązanie, które pozwala być dzieckiem Bożym. Pełna realizmu mądra troska! Dlaczego?

Otóż, jeśli człowiek po doświadczonej krzywdzie odpowiada złem, to  wtedy sam sobie zaczyna tworzyć jeszcze większe piekło w sercu. Wcześniejsze uderzenie krzywdziciela jest tylko preludium. Gdy nie odpowiadam z miłością, wtedy wchodzę w samobójczą logikę zemsty. Co to powoduje? Otóż otwieram się wtedy na złego ducha, który podstępnie „podkręca” człowieka, mówiąc „zobacz, jak zostałeś skrzywdzony!”. W ten sposób szatan nakręca w sercu spiralę najgorszych uczuć. Bezwzględnie rozdeptuje zdeptanego! Jednocześnie Duch Święty ogromnie pragnie pomóc, ale nie może,  gdyż serce poszkodowanego jest zamknięte i zablokowane. Najpierw człowiek doświadczył zła od człowieka, a potem staje się ofiarą samego szatana. Tragiczny wybór piekła przez pokrzywdzonego …

Gdy człowiek odpowiada dobrem i modlitwą, wtedy dokonuje się coś radykalnie odmiennego. Zranione przez nieprzyjaciela serce, poprzez miłość zakłada blokadę na jad szatańskiego obłudnika. Zarazem poprzez ufne posłuszeństwo słowom Jezusa, skrzywdzone serce otwiera się na pomoc Ducha Świętego. Duch Święty daje nam Boską moc, która jako jedyna jest w stanie przezwyciężyć skutki ludzkiego zła. Dokonuje się niezwykły cud. Następuje stopniowa neutralizacja pierwotnego zła. Nawet w przypadku największych przestępstw, w zranionym sercu pojawia się pokój i przebaczenie. Kochając, otwieram się na miłość. Tym razem zamiast piekła, pojawia się Niebo… 

Miłość nieprzyjaciół  nie jest odrealnionym przymusem! Miłość nieprzyjaciół to super-realistyczne zaproszenie, z którego warto po prostu skorzystać; dla dobra własnego i innych…

Ks. Leszek Niewiadomski, eremita

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »