Press "Enter" to skip to content

Miłość oszukana i miłość odzyskana

Grzech znów zwyciężył miłość i to w rodzinie samego króla Dawida, tego który otrzymał od Boga obietnicę wiecznego królestwa, jeśli tylko będzie wierny przymierzu on i jego potomstwo. Tymczasem nie trzeba było długo czekać, aby jego syn Salomon złamał to przymierze, chociaż nigdy tego nie uczynił formalnie i pozostał na zawsze w pamięci potomnych budowniczym największej żydowskiej świętości, czyli świątyni jerozolimskiej.

Nie dokonał aktu apostazji, ale gdy „się zestarzał, żony zwróciły jego serce ku cudzym bogom i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce jego ojca, Dawida”. Nie zaparł się swojej wiary, a „tylko” ją ZMODYFIKOWAŁ, starając się pogodzić z miłością do „cudzych bogów”. Pan „dwukrotnie mu się ukazał i zabraniał mu czcić cudzych bogów, ale on nie zachowywał tego” , łamiąc przez to przymierze.

Grzech zawsze uderza w tego, który go popełnia i czyni szkodę całej wspólnocie. Grzech zaciążył przekleństwem wrogości, konfliktów i śmierci nad całym jego królestwem. Nikt nie był w stanie temu w żaden sposób zaradzić, bo grzech jest aktywną siłą która raz uaktywniona nieustannie działa, jak rak czyniąc coraz to nowe ramifikacje i karmiąc się dobrem którym chciano ratować porażone chorobą ciało.

W stosunku do grzechu nie pomoże ludzka tylko siła, ani żadne ludzkie dobre intencje i postanowienia. Jedyną nadzieję stanowi wiara w miłosierdzie Boże, bo tylko Bóg prawdziwy może być prawdziwym Zbawicielem. Wszelkie inne obietnice zbawienia są próżne i wręcz zwodnicze, wszystkie super terapie, wszystkie cudowne teorie lecznicze i najnowsze generacje lekarstw. W ten sposób nie tylko nie ratuje się człowieka, ale wpędza się go w jeszcze większe tarapaty, a jego stan chorobowy nie tylko się nie poprawia, ale przeciwnie, pogłębia się i utrwala.

Trzeba zdawać sobie również z tego sprawę, że Zbawienie nie polega na prawniczo rozumianym akcie skreśleniu grzechu, bo sam akt prawny przecież nikogo nie leczy. Może tylko urzędowo zaświadczyć, że zniknęły symptomy choroby i w związku z tym, człowiek który został wyleczony, może zostać przywrócony do normalnego życia w społeczności z której wcześniej był wyłączony.

Zbawienie jest zatem ujawnieniem się aktywnej siły zbawczej, mocniejszej aniżeli śmierć którą powoduje grzech, mocy miłosiernej miłości Boga. Ujawniła się ona tylko w jednym jedynym miejscu i czasie : w Chwalebnym Krzyżu Bożego Syna, Jezusa Chrystusa i okazuje swoją Boską moc zbawczą w cudzie Jego Zmartwychwstania.

Nie powiedzielibyśmy jednak jeszcze wszystkiego o tej Miłości, gdybyśmy nie dodali, że pascha Chrystusa jest objawieniem się Jego miłości DO NAS i że ta Miłość właśnie pragnie ( nie zmusza ) pobudzić naszą miłość do życia – aby ona zmartwychwstała w nas i abyśmy mogli my również zwycięsko przejść przez życie, czerpiąc moc z paschy Chrystusa i stając się uczestnikami osiągniętego przez Niego Zbawienia.

Zbawienie zaś, jak i w ogóle sens życia polega na miłości, która osiąga swój kres, w uniwersalnej komunii Boga z wszystkim co istnieje. czyli w Paruzji. ( na kanwie 1 Krl 11, 4-13).

o. Zygmunt Kwiatkowski SJ

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »