Press "Enter" to skip to content

Eucharystia jest jedyną ofiarą…

” A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” ( Łk 18,7-8 )

Analizując Znak czasu, który przeżywamy z wielkim bólem, dostrzegam wyraźnie, że Bóg przygotowywał nas na to z wyprzedzeniem przez potężne proroctwo dla Polski i Polaków ukazane w cudach eucharystycznych w Sokółce i Legnicy. Cuda eucharystyczne dawane są przez Boga nie w nagrodę za wiarę w Niego, ale w odpowiedzi na niewiarę kapłanów i ludu Bożego w realną obecność w Jezusa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Cuda eucharystyczne są również potężnym umocnieniem wiary w uzdrawiającą Moc Eucharystii! „ Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało Pańskie wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło” ( 1 Kor 28-30 ). Zdumiewające jest, że właśnie nam Polakom, Bóg dał dwa cuda eucharystyczne w tak krótkim czasie! W kraju, w którym statystycznie do Kościoła uczęszcza najwięcej katolików! Nie przypadkowo również Kościół w Polsce rozpoczął od zeszłego roku trzyletni cykl pogłębiania tajemnicy Eucharystii w formacji polskich katolików. Zastanawiające jest, że obecna sytuacja pandemii koronawirusa skutecznie uderzyła w Eucharystię właśnie teraz, nie tyko w Polsce, ale też na całym świecie, doprowadzając do zamykania kościołów, odcięcia katolików od uczestnictwa w Eucharystii, paraliżującego lęku przed zarażeniem się wirusem poprzez przyjmowanie Komunii Świętej. Warto pamiętać, że wielu świętych i mistyków zapowiadało demoniczny atak na Eucharystię w czasie ostatniej próby Kościoła. (KKK 675-677) : „Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących (por. Łk 18, 8; Mt 24, 12). Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię (por. Łk 21,12; J 15,19-20), odsłoni “tajemnicę bezbożności” pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele” (por. 2 Tes 2, 4-12; 1 Tes 5, 2-3; 2 J 7; 1 J 2, 18. 22). W tym rozumieniu, o którym mówi Katechizm, można wnioskować, że duch Antychrysta od początku Kościoła aż do Paruzji będzie ze szczególną mocą atakował realną obecność Jezusa Chrystusa w Ciele i Krwi Pańskiej w Eucharystii. Ostatecznym celem Antychrysta będzie doprowadzenie do sytuacji, którą Biblia nazywa Ohydą Spustoszenia, w czasie której zostanie zniesiona codzienna ofiara (Dn 12,10-11). Eucharystia jest Jedyną Ofiarą składaną codziennie na ołtarzach całego świata przez wszystkie pokolenia aż do skończenia świata. Dlatego szczególnie musimy modlić się i pokutować, żeby w każdym czasie, a szczególnie teraz chronić świętość Eucharystii i umacniać potężną wiarę w realną obecność Jezusa w Jego Ciele, Krwi, Duchu i Bóstwie, w Mocy Eucharystii.

ks. Dominik Chmielewski
/frag.Odezwy do Wojowników Maryi/

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »