Press "Enter" to skip to content

Felieton poselski: Wiara (Fides), Nadzieja (Spes), Miłość (Caritas) w okresie Świąt Wielkanocnych w dobie pandemii koronawirusa!

Te trzy wartości pochodzą z daru łaski Bożej, przyjętej przez osobę wierzącą. Cnoty teologalne. Mają charakter nadprzyrodzony. Doskonalone przez łaskę Boga.

W dobie globalnej obawy, smutku wręcz przygnębienia, zwątpienia, ale i też w szczególnym okresie radosnego i świątecznego przeżywania zwycięstwa życia nad śmiercią, wielu zadaje pytanie – kto i co, dla nas, ziemskich pielgrzymów jest (powinno być) największym wyzwaniem, pragnieniem?!

Odpowiedź wydaje się prosta: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”(Mt 22, 37-40).

Albowiem Bóg jest miłością i miłości wymaga od człowieka, którego powołał do życia! Kochać Boga całym sobą i bliźniego jak siebie samego!

I nie może tego zmienić jakakolwiek, nawet dramatyczna sytuacja o zasięgu światowym.

A algorytm postępowania jest prosty i precyzyjny, podany bezpośrednio przez Jezusa: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”(J 14, 6).

Święty Kościół, którym kieruje i ożywia Duch Święty czyniąc go „Świątynią Boga Żywego” (2 Kor 6,16).

W tych trudnym czasie, stale z nami jest Kościół jako jedyny, święty, powszechny i apostolski. I My z Nim – jako wspólnota, w chrześcijańskiej cnocie posłuszeństwa i roztropności! Kościół, założony przez Jezusa Chrystusa i jego apostołów 2 tysiące lat temu. I którego, Chrystus „jest Głową Ciała – Kościoła” (Kol 1, 18).

Bóg Ojciec, w imieniu swego Syna, Jezusa posłał Ducha Świętego, który stale przypomina i naucza w Kościele: „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14,26).

To zapowiedź nieomylności Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Duch Święty zapewnia Kościołowi dalsze zgłębianie prawdy objawionej przez Jezusa Chrystusa.

Najświętsza Maryja Panna – Matka Kościoła

A w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli Apostołowie: „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14). Zatem, Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, towarzyszy stale Kościołowi.

Tak więc, Maryja jest Matką Kościoła. I Nasza Matka Bolesna wyprasza łaski u Boga, które są nam tak potrzebne dzisiaj, w dobie światowego zagrożenia zdrowotnego i …niezrozumienia tego dramatu. Jest także naszą Pocieszycielką.

Zwracamy się dziś także do Niej w Litanii Loretańskiej za Episkopatem Polski: „Matko Kościoła, módl się za nami”.

Okres celebracji Świąt Wielkiej Nocy w czasie pandemii – tylko na pozór ubogi i skrócony.

Triduum Paschalne w okresie pandemii. Ostatnia Wieczerza i Jego Uczniów. Ustanowienie Eucharystii oraz Kapłaństwa Służebnego. Liturgia Męki Pańskiej. Adoracja Krzyża. Procesja do Grobu Pańskiego. Cisza i radosne oczekiwanie. Dzień Maryjny. Liturgia Wigilii Paschalnej. Odnowienie Przyrzeczenia Chrzcielnego. Niedziela Zmartwychwstania. Procesja Rezurekcyjna. „Te Deum laudamus” („Ciebie Boga Wysławiamy”).

W istocie, dzisiaj przeżywamy najstarsze i najważniejsze dla nas chrześcijan – Święta Wielkiej Nocy, w wielkiej pokorze i w cnocie posłuszeństwa i rozwagi. Jakkolwiek, w sposób – niecodzienny i zaskakujący, bo … „zdalnie”. Ale w prawdzie, w sercu i w głębokiej wierze! W nadziei – jedyny raz! W trosce o dar Boży – zdrowie i życie nasze i bliźniego. Żyjący i święty Bóg stworzył nas do życia. Życia jako niebiańskiego owocu współpracy Boga z Człowiekiem. Albowiem, Chrystus „nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych” (Mk 12, 27). W tej ziemskiej pielgrzymce prowadzi nas do życia wiecznego. Nie do śmierci, która jest następstwem grzechu pierworodnego. Zmartwychwstanie jest więc szansą każdego z nas na osiągnięcie wiecznego życia z Bogiem.

Chrześcijańska nadzieja zakorzeniona w wierze

Znamienne, że papież Franciszek, jeszcze 3 lata temu, bo w marcu 2017 r. na jednej z audiencji tak powiedział o nadziei: „Nadzieja chrześcijanina jest zakorzeniona w wierze, opiera się na zaufaniu słowu Pana Boga i dlatego możemy zachować nadzieję również wtedy, gdy wydaje się ona niemożliwa”. A papież Benedykt XVI w encyklice „Spe salvi”, o nadziei chrześcijańskiej przytoczył słowa Św. Pawła z Listu do Rzymian:”Spe salvi facti sumus” – „w nadziei już jesteśmy zbawieni” (Rz 8, 24). Dalej, Św. Paweł. mówi do Tesaloniczan: „Nie powinniście smucić się, „jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei” (1 Tes 4, 13).

Jakże te słowa, dziś w dobie globalnej obawy, brzmią prawdziwe i … radośnie!

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość (1 Kor 13,13).

Czesław Hoc

Życzenia Wielkanocne

Dla Redakcji portalu społeczności katolickiej kolobrzegwiary.pl, dla wszystkich redaktorów i współtwórców oraz ogółu odbiorców pragnę przekazać szczere i serdeczne Świąteczne Życzenia Wielkiej Nocy! Pomimo globalnej obawy na zewnątrz i wewnętrznych rozterek w sferze duchowości – życzenia kontynowania utrwalania i wzmacniania wiary, nadziei i miłości – tak dzisiaj wszystkim nam potrzebnych. Czerpania ze Zmartwychwstania Pańskiego sił i wytrwałości w stałym propagowaniu wartości i radosnego namawiania do pokornego korzystania z nauk Jezusa, który jest Drogą, Życiem i Prawdą.

Serdeczności w Gronie Rodzinnym i życzenia zdrowia!

Czesław Hoc, poseł RP

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »