Press "Enter" to skip to content

Felieton miejski. Bejnarowicz podsumowuje:gdy kryzys przywraca sens pojęciu „służba”

Zastanawiali się Państwo kiedykolwiek, jaka jest istota służby publicznej? Może jest nią pomoc innym? Jak Państwo z pewnością już wiedzą,na ostatniej sesji w trybie nadzwyczajnym przyjęliśmy jednogłośnie pakiet uchwał wspierających naszych rodzimych przedsiębiorców, których sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu z powodu COVID-19. Głównymi założeniami są:

-przedłużenie terminu płatności rat z tytułu podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień do 30 września br.

-odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu czynszów na rzecz Miasta i jego jednostek organizacyjnych

-rezygnacja z opłaty prolongacyjnej pobieranej zwyczajowo za rozłożenie na raty lub odroczenie terminów płatności podatków i zaległości podatkowych.

Co warte szczególnego podkreślenia, pomoc od miasta dostaną tylko przedsiębiorcy, którzy utrzymali miejsca pracy na poziomie nie niższym niż 97%.

W międzyczasie, kiedy trwała sesja Rady Miasta toczyły się obrady Senatu i Sejmu, na którym uchwalano drugą wersję tarczy antykryzysowej. Została ona współtworzona z przedsiębiorcami, odpowiadając na bieżące potrzeby małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Co ciekawe jest ona bardzo pozytywnie oceniona przez środowisko gospodarcze, a nieoficjalnie (bo nie wypada mówić nic pozytywnego o rządzie) także przez totalną opozycję. Umożliwia ona dalej idące wsparcie ze strony miasta, które mam nadzieję, po podpisaniu uchwały przez Prezydenta RP spowoduje podjęcie przez nas kolejnych uchwał. Takich, które pozwolą odraczać i zwalniać z różnych opłat w zależności od przebiegu i skutków pandemii. Troska o przyszłe losy naszego miasta nie uprawnia nas do bezsensownej i destrukcyjnej krytyki rządzącej koalicji w Kołobrzegu, z Panią Prezydent na czele, w chwili, kiedy na szali są przyszłe losy naszych mieszkańców.

Trzeba podkreślić, że na nasz wniosek uruchomiono bardzo ważny element wspierający mieszkańców i przedsiębiorców. Doradztwo kryzysowe, które ma na celu udzielenie pomocy w uzyskaniu kluczowych dla naszego poczucia bezpieczeństwa ulg i wsparcia. Mamy nadzieję, że spełni swoje zadanie i pomoże wielu mieszkańcom.

Na adres e-mail Urzędu Miasta: pomoc@um.kolobrzeg.pl można wysyłać pytania i zgłaszać problemy.

Ponadto, jako Klub Radnych PiS, uruchomiliśmy dodatkowe wsparcie dla kołobrzeskich przedsiębiorców i pracowników:

-porady prawne dla przedsiębiorców w poniedziałki godz. 10:00-12:00, tel. 511 008 301 oraz e-mail sylwester.pietrzycki@onet.eu

-pomoc prawna z zakresu prawa pracy we wtorki godz. 10:00-12:00 tel. 606 108 548 oraz e-mail k.legun@interia.pl

Pragnę serdecznie podziękować panom prawnikom – Sylwestrowi i Krzysztofowi, którzy nie po raz pierwszy angażują się bezinteresownie w pomoc miejscowej społeczności.

Zresztą trzeba przyznać, że społeczność kołobrzeska bardzo solidarnie zareagowała na potrzeby mieszkańców. Jest wiele wspaniałych inicjatyw społecznych począwszy od szycia i dostarczania maseczek, pozyskiwania komputerów do nauki zdalnej, przekazywania środków higieny, wspierania finansowego naszego Szpitala Regionalnego, wspierania fundacji Caritas na zakup respiratorów. Wszystkim należą się podziękowania. Cieszę się również z aktywności naszego Klubu w tym zakresie. Wierzę, że razem wygramy tę wojnę z niewidzialnym wrogiem i staniemy się lepszymi ludźmi. A kiedy jest na to lepszy czas, niż teraz?

Maciej Bejnarowicz
Radny Klubu PiS w Radzie Miasta

Inne artykuły ArchiwumWięcej wpisów »