Press "Enter" to skip to content

Honorowy Obywatel Kołobrzegu

Kapituła ds. nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Kołobrzegu” oraz „Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu” na posiedzeniu w dniu 21 maja 2009 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek: Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej, Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno – Uzdrowiskowego i Stowarzyszenia Katolicka Inicjatywa Kulturalna o nadanie księdzu prałatowi Józefowi Słomskiemu tytułu „Honorowy Obywatel Kołobrzegu”.
Radni kołobrzescy podczas posiedzenia Rady Miasta w dniu 29 czerwca 2009 roku podjęli uchwałę nr.XXXV/478/09 w sprawie nadania księdzu prałatowi Józefowi Słomskiemu tytułu „Honorowy Obywatel Kołobrzegu”.
W powyższej uchwale czytamy: „W dowód uznania za dokonania społeczne, a w szczególności za zaangażowanie w odbudowę Bazyliki Konkatedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu, Rada Miasta Kołobrzeg kierując się głęboką wdzięcznością nadaje księdzu prałatowi Józefowi Słomskiemu tytuł „Honorowy Obywatel Kołobrzegu”.
Wręczenie dyplomu wraz z legitymacją odbyło się 11 listopada 2009 roku.

 

 

Mission News Theme by Compete Themes.