Press "Enter" to skip to content

Po prostu szczęście!

s. Paulina Klejny od Jezusa w Ogrójcu cierpiącego ze Zgromadzenia sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Co sprawiło, że wybrałam życie zakonne? Wezwanie Boga! On wezwał mnie po imieniu, sam wskazał mi drogę, którą mam kroczyć! Byłam akurat na zjeździe w Taizè…widziałam, jak wiele dobra czynią bracia dla młodych ludzi, tak zagubionych i poranionych w dzisiejszym świecie…Modliłam się dziękując miłosiernemu Bogu za dar tej wspólnoty…i wtedy właśnie usłyszałam w mym sercu delikatny, ale i zdecydowany głos Boga: Pójdź za mną i czyń podobnie!

A dlaczego akurat ta formacja zakonna? Byłam zachwycona “małą drogą” św. Teresy od Dzieciątka Jezus…nie znałam żadnego zgromadzenia sióstr…moje plany były zupełnie inne,kiedy jednak Bóg zaprosił mnie do wspólnego kroczenia, odpowiedziałam Mu, że jeśli jest zgromadzenie związane ze św. Teresą pójdę za Nim….no i było, nawet nie jedno. Mała droga św. Teresy to droga całkowitego zdania się na Boga, bezwarunkowej ufności w Jego miłosierdzie… Teresa wierzyła że gdyby nawet popełniła wszystkie możliwe grzechy świata i rzuciła się z ufnością w ramiona Ojca, On by ją przyjął do siebie…mówiła też: Tyle od Boga otrzymujemy ile się spodziewamy….podkreślała że nie trzeba czynić wielkich rzeczy żeby zostać świętymi, lecz małe ale czynione z miłością!
Czasami słyszę pytanie: co daje mi życie zakonne?
Odpowiedź jest pięknie prosta: po prostu szczęście!!! Życie zakonne jest tylko innym sposobem zbliżania się do Boga i dzielenia się Nim z drugim człowiekiem! Jak na wszystkich innych drogach życia znajduję tu radości i smutki, trudy i cierpienia, ale przede wszystkim szczęście, ponieważ jest to droga, którą wyznaczył mi Pan!

Mission News Theme by Compete Themes.