Press "Enter" to skip to content

Różne zdjęcia

Zdjęcia dokumentują uroczystość 60-lecie kapłaństwa ks. prałata Józefa Słomskiego oraz jego 85-lecie urodzin.
Zdjęcia pochodzą z archiwum Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu.

Mission News Theme by Compete Themes.